Merhaba Misafir

“Drama Hayattır” bir metafor analizi çalışması

PDF

Bu çalışmanın amacı, çocuk gelişimi ön lisans öğrencilerinin dramaya ilişkin algılarını metaforlar yoluyla tespit etmektir. Araştırmanın çalışma grubunu “Çocuk ve Drama” dersini alan ikinci sınıf 97 öğrenci oluşturmaktadır. Bu öğrencilerden “Drama ……. gibidir. Çünkü ……………..” ifadesini doldurmaları istenmiştir. Verilerin analizinde “içerik analizi” tekniği uygulanmıştır. Verilerin analizinde öğrencilerin drama kavramına yönelik yazdıkları metaforlar kendi içinde ortak özelliklerine göre sınıflandırılmıştır. Bulgular dramanın özellikleri ve dramanın gelişimsel, eğitimsel yararları başlıkları altında iki ana sınıflandırmadan oluşmuştur. Bu sınıflandırmaya dayalı oluşturulan alt sınıflandırmaların frekansları alınmıştır. Araştırmanın bulgularında en yüksek frekansa sahip alt sınıflandırmalar; dramanın yaşamı yansıtması, canlandırmaların olması, rahatlatıcı olması, bilgi ve beceri kazandırması, yaratıcılığı ortaya çıkarması şeklindedir.

Yayınlandığı Kaynak : Kastamonu Eğitim Dergisi
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.24106/kefdergi.3317
  • Cilt : 27
  • ISSN : 2147-9844
  • Sayı : 4
  • eISSN : 2147-9844
  • Sayfa Aralığı : 1777-1756
  • IO Kayıt No : 103021
  • Yayıncı : Kastamonu Üniversitesi