Merhaba Misafir

5. Genişleme süreci ve sonrası AB’ye üye olan ülkeler ile Türkiye’nin ekonomik etkinliklerinin karşılaştırılması: Veri Zarflama Analizi (VZA)

PDF

Bu çalışmanın amacı, AB’ye aday konumunda olan Türkiye’nin, 5. Genişleme süreci ve sonrasında AB’ye üye olan ülkeler ile karşılaştırmalı ekonomik etkinliğini tespit etmek ve etkin konumunu belirlemektir. Yapılacak ekonomik performansın ölçümünde yöntem olarak Veri Zarflama Analizi (VZA) kullanılmıştır. Yapılan çalışmada Karar Verme Birimleri (KVB), 5. Genişleme süreci ve sonrasında AB’ye üye olan ülkelerle birlikte aday ülkeler, potansiyel aday ülkeler ve adaylıktan geri çekilen İzlanda dahil olmak üzere toplam sayısı 21’dir. Bu ülkelerin etkinlik sonuçları, girdi odaklı CCR ve BCC metotları ile ölçülmüş olup etkin olmayan ülkeler için istatistiksel olarak potansiyel iyileştirme oranları hesaplanmıştır. CCR-BCC model sonuçlarının tamamında etkin olan ülkelerin: Türkiye, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Slovenya, Estonya, Karadağ, Kosova ve İzlanda; hiçbirinde etkin olmayan ülkelerin ise: Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Güney Kıbrıs, Bulgaristan, Hırvatistan, Makedonya, Sırbistan ve Bosna Hersek olduğu tespit edilmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : Artuklu Kaime Uluslararası İktisadi ve İdari Araştırmalar Dergisi
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 2
  • Sayı : 1
  • eISSN : 2651-5296
  • Sayfa Aralığı : 1-12
  • IO Kayıt No : 102803
  • Yayıncı : Mardin Artuklu Üniversitesi