Merhaba Misafir

Total larenjektomili hastalara verilen eğitimin öz bakım gücüne etkisi

PDF

Amaç: Bu çalışma, total larenjektomili hastalara verilen eğitimin öz-bakım gücüne etkisinin değerlendirilmesi amacı ile planlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışma, Mart 2011-Aralık 2015 tarihleri arasında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği’nde larenks kanseri nedeniyle yatarak tedavi gören, total larenjektomi yapılan 50 kontrol, 50 deney olmak üzere toplam 100 hasta ile yarı deneysel olarak yürütülmüştür. Veriler, “Hasta Tanıtım-Bilgi Formu”, “Hasta Ön Test- Son Test Formu”, “Öz Bakım Gücü Ölçeği”, “Hastalara Yönelik Özel Periyodik Eğitim Planı” ve hasta memnuniyetini belirlemek amacıyla “Görsel Analog Skala” formunun uygulanması ile elde edilmiştir. Bulgular: Her iki grupta da başlangıç bilgi düzeylerinin birbirlerine denk olduğu saptanmıştır. Ancak, eğitim verilen deney grubunun bilgi düzeylerinin istatistiksel olarak anlamlı düzeyde arttığı saptanmıştır. Veriler analiz edildiğinde, kontrol grubu hastaların, öz-bakım gücü puan ortalaması 76.5±15.3 iken; deney grubu hastaların öz-bakım gücü puan ortalaması 120.0±12.2 olarak belirlenmiş olup, verilen eğitimin, istatistiksel olarak anlamlı fark oluşturduğu saptanmıştır. Sonuç: Bu çalışma sonucunda, hastalara verilen eğitimin etkili olduğu, verilen eğitim ile hastaların tedavi ve bakım ile ilgili bilgi düzeylerinin, öz-bakım güçlerinin ve memnuniyetlerinin anlamlı şekilde arttırdığı görülmüştür.

Yayınlandığı Kaynak : Cukurova Medical Journal
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.17826/cumj.451753
  • Cilt : 44
  • ISSN : 2602-3032
  • Sayı : 3
  • eISSN : 2602-3040
  • Sayfa Aralığı : 911-922
  • IO Kayıt No : 102756
  • Yayıncı : Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi