Merhaba Misafir

Kurum bakımında yaşayan ve evlat edinilen çocuk ve ergenlerin ruhsal bozukluklar açısından karşılaştırılması

PDF

Amaç: Bu araştırmada kurum bakımında yaşayan çocuk ve ergenler ile evlat edinilenlerin ruhsal bozukluklar açısından karşılaştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Bu araştırmada Tekirdağ Devlet Hastanesi çocuk ve ergen psikiyatrisi polikliniğine başvuran 31 evlat edinilen ve 57 kurumda kalan çocuk ve ergenin dosyaları geriye dönük olarak incelendi. Olguların yaş, cinsiyet, DSM-5’e dayalı psikiyatrik tanıları ve psikiyatrik ilaç tedavisi kullanma sıklıkları, öğretmen ve öz bildirim ölçekleri ile depresyon, dikkat eksikliği, hiperaktivite ve davranım sorun düzeyleri verileri elde edildi. Bulgular: Kurum bakımında yaşayan olgularda davranım bozukluğu tanısı oranları ve antipsikotik ilaç kullanımı sıklığı daha yüksek bulundu. Aynı şekilde bu grubun depresyon ve dikkat eksikliği belirti düzeyleri evlat edinilen gruba göre anlamlı düzeyde yüksek tespit edildi. Evlat edinilen çocuklarda ise anksiyete bozukluğu tanısı kurum bakımındaki çocuk ve ergenlere göre anlamlı düzeyde yüksekti. Sonuç: Kurum bakımında yaşayan çocuklarda davranım bozukluğu tanısına depresif ve dikkat eksikliği gibi içselleştirme belirtilerinin eşlik etmesi dikkat çekici bir bulgudur. İçselleştirme belirtilerine yönelik destekleyici psikoterapötik yaklaşımların, psikofarmakolojik tedavilerin yanısıra davranım bozukluğu belirtilerinde de düzelme sağlayıp sağlayamayacağı merak konusudur.

Yayınlandığı Kaynak : Cukurova Medical Journal
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.17826/cumj.504819
  • Cilt : 44
  • ISSN : 2602-3032
  • Sayı : 3
  • eISSN : 2602-3040
  • Sayfa Aralığı : 904-910
  • IO Kayıt No : 102750
  • Yayıncı : Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi