Merhaba Misafir

Dipiron farelerde anksiyolitik-benzeri etkiler oluşturuyor mu?

PDF

Amaç: Yakın zamanda parasetamol’ün anksiyolitik-benzeri etkileri olduğu ve bu etkilerine kannabinoid CB1 reseptörlerinin aracılık ettiği gösterilmiştir. Etkilerinde santral sinir sisteminin rolü olduğu uzun zamandır düşünülen ve etkileri açısından non-steroid anti-inflamatuvar ilaçlardan çok parasetamol ile benzerlik gösteren bir analjezik olan dipiron’un da antinosiseptif etkisinde kannabinoid sistemin rolü olduğu belirtilmiştir. Bu verilerden yola çıkarak dipiron’un anksiyolitik etki gösterebileceği düşünüldü; varsa bu etkisinde kannabinoid ve TRPV1 reseptörlerinin katkısının araştırılması planlandı. Gereç ve Yöntem: Balb-c farelerde dipiron (150, 300, 600 mg/kg, i.p.) verildikten sonra üç odalı sosyallik ve sosyal yenilik testi, açık alan testi ve yükseltilmiş artı labirent testleri uygulanması, etki görülürse kannabinoid CB1 antagonisti AM251 (1 mg/kg i.p.), CB2 antagonisti SR 144528 (1 mg/kg i.p.) ve TRPV1 antagonisti kapsazepin (3 mg/kg i.p.) ile birlikte verilmesi düşünüldü. Bulgular: Dipiron herhangi bir dozunda davranış testlerinin (üç odalı sosyallik ve sosyal yenilik testi, açık alan testi ve yükseltilmiş artı labirent testi) hiçbirisinde etki göstermedi. Bu nedenle, dipiron ile birlikte kannabinoid CB1, CB2 ve TRPV1 reseptör antagonistlerinin birlikte uygulanacağı aşamaya geçilmedi. Sonuç: Parasetamol’den farklı olarak, dipiron farelerde anksiyolitik-benzeri etkilere yol açmamaktadır. Deneysel modeller ve ölçüm yöntemlerindeki farklılıklar bu bulgularımızın nedeni olabilir.

Yayınlandığı Kaynak : Cukurova Medical Journal
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.17826/cumj.488406
  • Cilt : 44
  • ISSN : 2602-3032
  • Sayı : 3
  • eISSN : 2602-3040
  • Sayfa Aralığı : 866-874
  • IO Kayıt No : 102745
  • Yayıncı : Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi