Merhaba Misafir

Bölgesel farklılık ve depolama süresinin propolisin antioksidan özellikleri üzerine etkisi

PDF

Propolis, geleneksel tıpta kullanılan fenolik ve flavonoid bileşikler, terpenler ve tokoferol gibi daha birçok biyoaktif madde içeren bir karışımdır. Üç farklı bölgede Apis Mellifera Caucasica arı türlerinden toplanan propolis örnekleri, Haziran ayında ve 8 ay oda sıcaklığında depolama süreci sonunda Şubat ayında 1,1-difenil-2-pikrilhidrazil (DPPH) ve yüksek performanslı sıvı kromatografisi (HPLC) ile antioksidan-oksidan parametre ölçümleri yapılmıştır. B1 vitamini (44.24±5.04 - 64.48±5.12 μg/g), B2 vitamini (66.13±2.44 - 104.42±3.85 μg/g), A vitamini (3.58±0.09 - 17.44±025 μg/g), E vitamini (15.88±1.38 - 38.64±2.75 μg/g), malondialdehit (MDA) (0.381±0.020 - 1.419±0.023 nmol/mL) ve DPPH (95.42±1.22 - 368.22±4.31 mg/L) düzeyleri gözlemlenmiştir. Sonuçlar ortalama±standart sapma ve P <0.05 anlamlılık düzeyi olarak kabul edilmiştir. Yüksek rakımlı bölgelerde elde edilen propolisin, Haziran ayında yapılan analizinde en iyi antioksidan özellik gösterdiği tespit edilmiştir (P <0.05). Raf ömrü, iklim ve çevresel koşullara bağlı olarak propolis örneklerinde antioksidan düzeylerin değişiklik gösterdiği düşünülmektedir.

Yayınlandığı Kaynak : Gıda Dergisi
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.15237/gida.GD19063
  • Cilt : 44
  • ISSN : 1300-3070
  • Sayı : 6
  • eISSN : 1309-6273
  • Sayfa Aralığı : 969-979
  • IO Kayıt No : 102734
  • Yayıncı : Gıda Teknolojisi Derneği