Merhaba Misafir

Scapula’nın morfometrik analizi ve klinik önemi

PDF

Amaç: Bu çalışmanın amacı, omuz sentürünün önemli bir elemanı olan kuru kemik os scapula’nın morfometrik ve anatomik ölçümlerinin elde edilmesi ve toplumlar arası karşılaştırılmasıdır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya yaşı ve cinsiyeti belirsiz, toplam altmış dokuz (69) adet kuru kemik scapula dahil edildi. Ölçüm parametreleri; Scapula Maksimum Uzunluğu (SU), Scapula Maksimum Genişliği (SG), Spina Scapulae Uzunluğu (SSU), Cavitas Glenoidalis Superior Inferior Genişlik (CGSIG), Cavitas Glenoidalis Antero Posterior Genişlik (CGAPG), Medial Kenar Uzunluğu Supraspinata (MKUS), Medial Kenar Uzunluğu Infraspinata (MKUI), Lateral Kenar Uzunluğu (LKU), Acromion-Cavitas Glenoidalis Arası Mesafe (ACGM) ve Cavitas Glenoidalis-Processus Coracoideus Arası Mesafe (CGPCM)’dir. Ayrıca scapular indeks, glenoid indeks ve infraspinat indeks hesaplanmıştır. Bulgular: Altmış dokuz (69) adet kuru kemik scapula’dan 31 adet sağ, 38 adet sol taraf olarak bulunmuştur. Scapula’ya ait ölçüm parametreleri ve ortalamaları aşağıdaki gibidir: Scapula Maksimum Uzunluğu; 14,08±1,25 cm, Scapula Maksimum Genişliği; 9,85±0,80 cm, Spina Scapulae Uzunluğu; 8,19±0,87 cm, Cavitas Glenoidalis Superior Inferior Genişlik; 3,68±0,36 cm, Cavitas Glenoidalis Antero Posterior Genişlik; 2,51±0,27 cm, Medial Kenar Uzunluğu Supraspinata; 4,68±0,44 cm, Medial Kenar Uzunluğu Infraspinata; 10,71±1,11 cm, Lateral Kenar Uzunluğu; 12,25±1,15 cm, Acromion - Cavitas Glenoidalis Arası Mesafe; 2,63±0,42 cm ve Cavitas Glenoidalis - Processus Coracoideus Arası Mesafe 2,00±0,28 cm’dir. Sonuç: Scapula anatomisinin bilinmesi ve morfometrik ölçümlerinin elde edilmesi scapula’yı ilgilendiren patolojiler ve cerrahi girişimler açısından öneme sahiptir.

Yayınlandığı Kaynak : Cukurova Medical Journal
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.17826/cumj.470162
  • Cilt : 44
  • ISSN : 2602-3032
  • Sayı : 3
  • eISSN : 2602-3040
  • Sayfa Aralığı : 788-793
  • IO Kayıt No : 102729
  • Yayıncı : Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi