Merhaba Misafir

Bir üniversite hastanesinin yoğun bakım ünitelerinde maliyet analizi

PDF

Amaç: Hastanelerde yüksek maliyetin sorun olduğu birimlerin arasında yoğun bakım üniteleri önemli yer tutmaktadır. Bu ünitelerde verilen hizmetin kalitesini ve devamlılığını sağlayabilmek için hastaneler belirli dönemlerde maliyet analizi yapmalıdır. Biz bu çalışmada üçüncü seviye hastanemizde bulunan yoğun bakım ünitelerinin bazı genel özelliklerini ve gelir-gider durumlarını ortaya koymayı amaçladık. Gereç ve Yöntem: Mayıs 2017-Mayıs 2018 tarihleri arasında 11 adet yoğun bakım ünitesine yatan toplam 5722 hastanın bazı demografik verileri, yoğun bakım ünitelerinin özellikleri ve gelir-gider durumları kaydedilip karşılaştırma yapıldı. Bulgular: Kardiyoloji, iç hastalıkları, çocuk hastalıkları, beyin cerrahi ve anestezi yoğun bakımların doluluk oranları daha yüksek olmuştur. Ortalama yoğun bakım yatış süreleri ise çocuk hastalıkları, yenidoğan, anestezi ve nöroloji yoğun bakımlarda daha yüksek olmuştur. Mortalite oranları yenidoğan ve kardiyoloji yoğun bakımlarda daha düşük olurken, en yüksek oran göğüs hastalıkları yoğun bakımda tespit edilmiştir (Sırasıyla %1, %4,5 ve %51,2). Yoğun bakımların giderleri birinci, ikinci ve üçüncü kısım olarak gruplandırılarak hesaplandı. Gelirler ise basamaklarına göre hesaplandıktan sonra aradaki gelirler ve giderler arasındaki fark bulundu. Yoğun bakımların toplam giderleri 30.498.563,49 TL olurken, gelir 30.555.040,35 TL olmuştur. Sonuçta 56.476,86 TL fark elde edilmiştir. Sonuç: Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından basamak sistemi esas alınarak yapılan yoğun bakım geri ödemelerinin toplamda hastanelerin bu alandaki maliyetleri için yeterli olduğu görülmüştür.

Yayınlandığı Kaynak : Cukurova Medical Journal
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.17826/cumj.463401
  • Cilt : 44
  • ISSN : 2602-3032
  • Sayı : 3
  • eISSN : 2602-3040
  • Sayfa Aralığı : 764-771
  • IO Kayıt No : 102720
  • Yayıncı : Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi