Merhaba Misafir

Resveratrol yüklü selüloz asetat liflerinin karakterizasyonu

PDF

Bu çalışmada, selüloz asetat çözeltisinden elektroeğirme prosesi ile enkapsülasyon matrisleri üretilmiş ve bu matrislerin resveratrolün enkapsülasyonundaki performansları incelenmiştir. Taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile incelendiğinde, selüloz asetat liflerinin düzgün yüzeyli olduğu ve damlacık içermediği görülmüştür. Resveratrol yüklü liflerin ve yüksüz liflerin ortalama çapları sırasıyla 493 nm ve 478 nm olarak belirlenmiştir. Resveratrolün enkapsülasyon etkinliği %94.5 olarak bulunmuştur. Antioksidan aktivite analizi, depolama sırasında elektroeğrilmiş liflere enkapsülasyon ile biyoaktif bileşiğin bozunmasının azaldığını ortaya koymuştur. In vitro salınım çalışması, 20 saat içerisinde başlangıçtaki resveratrolün %11’inin tampon ortamına salındığını ve sonrasında salınımın durduğunu göstermiştir. Sonuç olarak, elektroeğrilmiş selüloz asetat liflerinin resveratrol için etkin enkapsülasyon matrisleri olarak kullanılma potansiyeli olduğu belirlenmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : Gıda Dergisi
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.15237/gida.GD19098
  • Cilt : 44
  • ISSN : 1300-3070
  • Sayı : 5
  • eISSN : 1309-6273
  • Sayfa Aralığı : 810-818
  • IO Kayıt No : 102707
  • Yayıncı : Gıda Teknolojisi Derneği