Merhaba Misafir

Ahmet Erkol, Kelami Akıldan Tasavvufî Keşfe: Sufi Düşüncede Kelam Eleştirisi

PDF

Değerlendirmeye konu olan Siyasi İlahiyat: Liberalizmin Teolojik Kökenleri isimli eser, teoloji, felsefe ve siyaset bilimi literatürüne katkı sağlayan bir çalışmadır. Literatürde liberalizm ve liberalizm ile bağlantılı olarak kapitalizm, Max Weber ve Karl Marx’ın argümanlarıyla açıklanmaktadır. Weber, liberalizmi dini bir açıyla ele alıp Protestanlıkla ilişkilendirmesine karşılık Marx, esas olarak kapitalizmi ve dolaylı olarak ise liberalizmi üretim ilişkileriyle açıklamaktadır. Bu eseriyle Kurun, Weberyan bir tutum benimseyerek liberalizmin teolojiden türediğini ortaya koymaya çalışmaktadır. Ancak Kurun, liberalizmi sadece Hıristiyanlığın içerisinde doğan bir doktrin olarak ele almaktadır. Bu bakımdan olsa gerek Kurun, 1500 ile 1750 yılları arasında Hristiyanlıktaki dönüşüme göre liberalizmi açıklamaktadır. Kurun’un birbirinden bağımsız gibi görünen ve genellikle seküler teorilerle ele alınan anayasacılık, toplum sözleşmesi, federalizm, modern demokrasi gibi kavramları dini bir açıdan ele alıp açıklaması oldukça dikkat çekicidir.

Yayınlandığı Kaynak : İlahiyat Tetkikleri Dergisi
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.29288/ilted.524892
  • Cilt : 2019
  • ISSN : 2458-7508
  • Sayı : 51
  • eISSN : 2602-3946
  • Sayfa Aralığı : 557-561
  • IO Kayıt No : 102635
  • Yayıncı : Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi