Merhaba Misafir

Ahmet Erkol, Kelami Akıldan Tasavvufî Keşfe: Sufi Düşüncede Kelam Eleştirisi

PDF

İslam düşüncesini oluşturan disiplinler genel olarak felsefe, kelam ve tasavvuf diye bilinir. Bunlar içinde de epistemolojik olarak felsefe ve kelam aklı öncelerken tasavvuf sezgiyi daha değerli görür. Bu eser İslam düşüncesini oluşturan disiplinler arasında yaşanan bazı anlaşmazlıklara işaret etmektedir. Özellikle de tasavvufun akla yönelik olumsuz tutumunun önemli mutasavvıflara referansla izah edildiğini görmekteyiz. Bu nedenle, değerlendirmesini yaptığımız bu kitap, tasavvuf ve kelam/felsefe alanlarına epistemoloji bağlamında ilgi duyanların faydalanacağı bir eserdir.

Yayınlandığı Kaynak : İlahiyat Tetkikleri Dergisi
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.29288/ilted.517763
  • Cilt : 2019
  • ISSN : 2458-7508
  • Sayı : 51
  • eISSN : 2602-3946
  • Sayfa Aralığı : 549-556
  • IO Kayıt No : 102634
  • Yayıncı : Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi