Merhaba Misafir

Demokrat Parti ve radyo: Bir ıslahat girişimi (1954)

PDF

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 27 yıllık iktidarını, 1950 yılında Demokrat Parti’ye (DP) bırakması, bir devlet kuruluşu olan radyonun da devri anlamına gelmektedir. Bu durumda merak edilen ilk nokta, muhalefette olduğu yıllarda, siyasal partilere radyoda konuşma hakkı talep eden DP’nin, iktidarı döneminde nasıl bir çizgi izlediğidir. Sorgulanması gereken ikinci nokta ise, DP’nin radyoyu kendi siyasal çıkarları doğrultusunda nasıl değişime tabi tuttuğudur. Bu bağlamdan hareketle bu çalışmada, radyonun 1954 yılındaki ıslah girişimine odaklanılmakta, ıslahatların içeriği ve DP’nin bu ıslahatlar yoluyla radyo özelinde ne yapmak istediği irdelenmektedir. İnceleme için ulaşılabilen yazışmalar, Devlet Arşivleri, duruşma ve Meclis tutanakları, yasalar, komisyon raporları, Milliyet, Cumhuriyet ve Akşam gazeteleri ile Radyonun Sesi, Radyo Âlemi ve Akis dergileri taranmış, ayrıca radyo ile ilgili önemli kişilerin anılarından yararlanılmıştır. İnceleme sonucunda yayın içerikleri, çalışanlar ya da altyapı gibi konulardaki kimi ıslahat girişimlerinin radyoyu iyileştirmek konusunda isabetli olduğu ancak alınan kararların tam anlamıyla uygulanamadığı, radyonun iyileştirilmesiyle DP’nin çıkarlarının çatışması durumunda DP’nin çıkarlarının tercih edildiği, yapılan bazı değişikliklerin radyoyu DP’nin propaganda organı haline getirmede önemli rol oynadığı görülmüştür.

Yayınlandığı Kaynak : Ankara Üniversitesi İlef Dergisi
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.24955/ilef.574360
  • Cilt : 6
  • ISSN : 2148-7219
  • Sayı : 1
  • eISSN : 2458-9209
  • Sayfa Aralığı : 27-60
  • IO Kayıt No : 102279
  • Yayıncı : Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi