Merhaba Misafir

5.Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabında yer alan metin ve görsellerin teknoloji kullanımı açısından incelenmesi

PDF

Bu araştırmanın amacı, 5.Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabında yer alan Gerçekleşen Düşler ünitesinde teknoloji kullanımını incelemektir. Doküman olarak 2016-2017 öğretim yılında kullanılan 5.Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı kullanılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi ve durum çalışması deseni kullanılmıştır. Doküman incelemesi yöntemi ile elde edilen veriler içerik analiziyle çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda 5.Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabında yer alan Gerçekleşen Düşler ünitesinin teknoloji kullanımı ile ilgili öğeleri ortaya çıkarılmış ve bunlara uygun kod ve kategoriler oluşturulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre, teknoloji kullanımı ile ilgili olarak metinlerin analizinde 3 kategori ve 67 kod bulunmuştur. Metinlerin analizinde “Teknolojik Araçların Kullanımı” koduna en çok, “Teknolojik Gelişmelere Bağlı Olarak Açılan Kurumlar” koduna en az yer verildiği görülmüştür. Teknoloji kullanımı ile ilgili olarak görsellerin analizinde ise 3 kategori ve 48 kod bulunmuştur. Görsellerin analizinde “Teknolojik Araçların Kullanımı” koduna en çok, “Mucitler ve Bilim İnsanları” ve dolaylı olarak da “Teknolojik Araçların Kullanımı ve Teknolojinin Yaşama Etkisi” koduna en az yer verildiği görülmüştür. Güncel ve değişen teknolojik araçlar ve farklı ortamlarda farklı teknolojilerin kullanımları ilgili bilgilere ve topluma etkisi konusuna ağırlık verildiği tespit edilmiştir. Teknolojik gelişmelere bağlı olarak açılan ve topluma yararı olan kurumlar noktasında yer alan bilgilerin ise yeterli olmadığı görülmüştür. Güncel ve değişen teknolojik araçlarla ilgili görsellere ağırlık verildiği tespit edilmiştir. Teknolojinin yaşama etkisi ile ilgili görsellerin ise yeterli olmadığı görülmüştür. Genel olarak incelendiğinde, 5.Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabında yer alan Gerçekleşen Düşler ünitesinde teknoloji kullanımı açısından eksiklikler olsa da metin ve görsellerin büyük ölçüde teknolojiyi içerdiği ve içeriklerin teknolojik araçların kullanımına yönelik olduğu görülmüştür.

Yayınlandığı Kaynak : Eğitim ve Teknoloji
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 1
  • ISSN : 2687-3931
  • Sayı : 1
  • Sayfa Aralığı : 1-29
  • IO Kayıt No : 101406
  • Yayıncı : Mehmet Hayri Sarı