Merhaba Misafir

“Bana cevâmiuʿl-kelim (özlü sözler) verildi” hadisinin tahlili

PDF

Hz. Peygamber’e ref’ edilen “Bana “cevâmiu’l-kelim” (özlü sözler) verildi” sözü, temel hadis kaynaklarımızda geçen ve ilim ehli arasında meşhur olan bir hadistir. Cevâmiu’l- kelim, birçok manayı içinde toplayan veciz sözleri ifade etmektedir. Ancak Allah Resûlü’nün (s.a.s.) bu sözüyle ne kastettiği konusunda âlimler arasında görüş birliği bulunmamaktadır. Bununla Kur’an’ın kastedildiğini söyleyenler olduğu gibi kastedilenin hadisler olduğu görüşünde olanlar da vardır. Bazı rivayetlerde Hz. Peygamber’in hususiyetlerinden biri olarak bunun zikredilmiş olması ayrıca üzerinde durup tahlil etmeyi önemli kılmaktadır. Bu çalışmada Hz. Peygamber’in bu sözünün geçtiği kaynaklar, varsa rivayet metinleri arasındaki farklılıklar ve “cevâmiu’l-kelim” kavramı etrafındaki farklı görüşler irdelendikten sonra genel bir değerlendirmeye gidilmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.16947/fsmia.582357
  • Cilt : 7
  • ISSN : 2147-3153
  • Sayı : 13
  • eISSN : 2148-2217
  • Sayfa Aralığı : 57-89
  • IO Kayıt No : 100900
  • Yayıncı : FSM Vakıf Üniversitesi Yayınları