Merhaba Misafir

“Yaratıcı Bürokrasi Festivali”: Kamu yönetimi eğitiminde inovasyonun önemi

PDF

Çevremizdeki her şey olağanüstü bir hızla değişmekte, kamu yönetimi alanı ve kamu yönetimi eğitimi bu yenilik ve değişim ihtiyacından uzak kalamamaktadır. Kamu yönetimi eğitimi ve alanda karşılaşılan sorunlar, Türkiye’de ve Dünyada çeşitli sebeplerle etkilenmektedir. Bu sebepler arasında, kamu yönetiminin ve siyasetin o ülkedeki yapısı, kamu yönetimi disiplininin durumu, ülkedeki yükseköğrenim sistemi, kamu personel politikası bulunmaktadır. Bu dinamiklere ek olarak, teknolojideki ilerlemeler, teknolojinin kullanımı ile birlikte bilginin hızla yayılması, dolayısıyla bilgiye ulaşma ve bilgiyi paylaşma biçiminin değişmesi de kamu yönetimi eğitimini etkileyen diğer unsurlar olarak belirmektedir. İçinde bulunduğumuz bu dijital çağda, önemli kamu hizmetlerinin yakın zamanda ortadan kaybolması pek mümkün olmasa da kamunun yönetimsel işlevini nasıl gerçekleştireceği ve yönlendireceği ciddi oranda değişecektir. Bildiri, kamu yönetimi eğitiminde, disiplinin geleneksel olarak beslendiği siyaset bilimi, işletme, ekonomi, kamu politikası ve analizi, tarih, sosyoloji gibi diğer disiplinlerden derslerin yanı sıra başta inovasyon olmak üzere, bilgi teknolojilerindeki değişim dönüşüm ile ilgili derslerin de kamu yönetimi eğitiminin bir parçası olması gerektiğinin altını çizmektedir. İnovasyon, sadece teknolojik anlamda somut bir icat yapmakla sınırlı değildir; yenilik yapan da sadece şirketler değildir. Bir kurumun organizasyon yapısını daha verimli biçimde yenilemesi, hizmetlerdeki süreçlerin yeniden dizaynı, karar alma süreçlerindeki yaklaşımların değiştirilmesi gibi örnekler, inovasyonun konusu içine girebilmektedir. Kamu sektörü kuruluşları da kaliteli kamu hizmetleri sağlamak ve toplumun ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmek için yenilikler yapmaktadır. Kamuda inovasyon kavramı 1980’lerden sonra başarılı özel sektör uygulamalarının analizi sonucunda “Yeni Kamu Yönetimi” anlayışı çerçevesinde literatüre yerleşmiştir. Çalışmada, inovasyon kavramının kamu sektöründeki yeri ile kamu yönetimi eğitimindeki önemi irdelenecektir.

Yayınlandığı Kaynak : Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 33
  • ISSN : 1300-1582
  • Sayı : 46
  • eISSN : 2148-8657
  • Sayfa Aralığı : 289-311
  • IO Kayıt No : 100869
  • Yayıncı : Erciyes Üniversitesi Yayınları