Merhaba Misafir

Kamu yönetimi eğitiminin etkinliğinin artırılmasında çekirdek alan olarak siyaset öğretimi: Vaka analizlerinin öğrenmedeki rolü

PDF

Siyaset kamu yönetiminin temelindedir. Bu kaçınılmaz gerçeklik, disiplinin (the raison d’etre) var olma sebebidir. Aristo’ya göre siyaset “iyi yaşamayı” sağlamayı amaçlayan devlet yönetimi ile ilgili işlerdir. Bu kapsamda devlet “en iyiyi” sağlama temel amacındadır. Görüldüğü gibi Aristo, siyaseti en yüce ve en anlamlı faaliyet ve mutluluğu gerçekleştirme sanatı olarak tanımlamaktadır. İlk çağlarda meydanlarda gerçekleştirilen söyleşiler ve filozofların karşılıklı diyalogları ile anlam kazanmaya başlayan siyaset günümüzde oldukça başka bir noktaya gelmiştir. Geldiğimiz çağda kamu yönetimi alanı içerisinde siyaset merkezde konumlanmıştır. Kamu yönetiminin etkili öğretimi, yalnızca siyasetin merkezciliğine hizmet etmeyi değil, aynı zamanda siyaseti kamu yönetimi müfredatının ayrılmaz bir parçası olarak öğretmeyi de gerektirir. Bu durum önemlidir. Çünkü siyaset yönetimi etkilemektedir. Vatandaş katılımını yönetmek için siyaset sürecini bilmeyi öncelemektedir. Günümüzde siyaset öğretiminde kullanılan teknikler çok farklılaşmasa da dijital çağın da etkisiyle alternatif metodlar ortaya çıkmıştır. Yükseköğrenim kurumlarının dışında açılan siyaset okulları, kursları, dijital ve online siyaset ve strateji oyunları bunlardan bazılarıdır. Fakat akademik alanda kamu yönetimi ve siyaset bilimi bölümlerinin etkinliğini arttırmada vaka analizleri de birçok alanda olduğu gibi önemli bir yöntemdir. Vaka analizi, belli gerçekler ve verileri içeren durum çalışması olup durumun tespiti ve konumlandırılması, farklı çözümler üretilmesi ve karar alınması da “vaka analizi” şeklinde adlandırılmaktadır. Çalışmada kamu yönetimi eğitiminin etkinliğinin artırılmasında siyaset öğretiminin önemini ve siyaset öğretimini kolaylaştırma ve etkinleştirme bağlamında da vaka analizlerinin rolünü ortaya koymak amaçlanmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 33
  • ISSN : 1300-1582
  • Sayı : 46
  • eISSN : 2148-8657
  • Sayfa Aralığı : 267-287
  • IO Kayıt No : 100868
  • Yayıncı : Erciyes Üniversitesi Yayınları