Merhaba Misafir

Kamu yönetimi programlarının Akreditasyonu’nda EAPAA ve NASPAA kriterlerinin karşılaştırılması

PDF

Her ülkenin ve hatta her üniversitenin kamu yönetimi programlarında farklılıklar bulunmasına rağmen, kamu yönetimi programları açısından belli bir kaliteyi yakalamak amacıyla Avrupa ve Amerika’da bazı ortak standartlar belirlenmiştir. ABD’de 1974 yılında kurulan Kamu Politikası, İlişkiler ve İdare Okulları Ağı (NASPAA-Network of Schools of Public Policy, Affairs and Administration) ve 1999’da Avrupa’da kurulan Avrupa Kamu Yönetimi Akreditasyon Birliği (EAPAA-European Association of Public Administration Accreditation) belirlenen standartlara göre kamu yönetimi programlarını akredite eden iki önemli kuruluştur. Bu kuruluşlar farklı ülkelere akreditasyon hizmeti vermekte olup, Türkiye, her iki kuruluşun da hizmet verdiği ülkeler arasındadır. Türkiye’de henüz NASPAA’dan akreditasyon almış program bulunmazken, TODAİE yüksek lisans programı ve ODTÜ lisans programları EAPAA’dan akreditasyon almıştır. NASPAA’nın akredite ettiği yüksek lisans programı sayısı 197 iken, EAPAA tarafından akredite edilen program sayısı 12’si lisans ve 32’si yüksek lisans ve 8’i uzmanlık programı olmak üzere toplam 52’dir. Bu çalışmada, üniversitelerin kamu yönetimi programlarına akreditasyon sağlayan NASPAA ve EAPAA’nın akreditasyon kriterleri ve ilgili prosedürler incelenerek iki kuruluş arasında karşılaştırma yapılmaktadır. Yapılan karşılaştırma sonucunda, EAPAA’nın başvuran lisans ve yüksek lisans programlarına hem sertifikasyon hem de akreditasyon sağladığı, NASPAA’nın ise sertifikasyon sağlamadığı ve akreditasyonu da sadece yüksek lisans programlarına sağladığı tespit edilmiştir. Ayrıca EAPAA, akreditasyon başvurularında programın normal süresine ilave olarak 2 yıllık süre geçmesi koşulunu ararken, NASPAA böyle bir koşul belirlememiştir. NASPAA’nın akreditasyona ilişkin dokümanlarının EAPAA’ya göre çok daha detaylı ve anlaşılır olduğu ve daha işlevsel bir web sayfasına sahip olduğu görülmüştür. Akreditasyon kriterleri bağlamında, her iki kuruluşun da misyon temelli kriterler kullandıkları ve programların özgünlüğünü ve içeriklerini dikkate aldıkları tespit edilmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 33
  • ISSN : 1300-1582
  • Sayı : 46
  • eISSN : 2148-8657
  • Sayfa Aralığı : 213-240
  • IO Kayıt No : 100860
  • Yayıncı : Erciyes Üniversitesi Yayınları