Merhaba Misafir

Afet yönetimi eğitimi niçin gerekli?

PDF

Türkiye, tektonik oluşumu, jeolojik yapısı, topografyası ve meteorolojik özellikleri gibi nedenlerle, her zaman çeşitli doğal afet tehlikelerine sahip olan bir ülke olmuştur. Depremlerin en önemli afet olduğu ülkemizde nüfusun %92’si, yerleşim bölgelerinin % 95’i ve sanayi tesislerinin önemli bölümü bu deprem bölgelerinde bulunmaktadır. Her yıl giderek artan can ve mal kayıplarının yanında, milyarlarca dolar ekonomik kayıp meydana gelmektedir. Can kayıplarının büyük çoğunluğu bilinçsizlik, tedbirsizlik ve denetimsizlikten kaynaklanmaktadır. Çok yönlü ve çok disiplinli bir eğitimi gerektiren afet olgusunun, eğitim süreçlerinde yeterince yer almamaktadır. Bu ise bilinçli toplum yetiştirilmesi sürecindeki en önemli eksikliklerden birisidir. Ülkemizde kamu yöneticisi yetiştiren kamu yönetimi veya siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümlerinde afet farkındalığını arttıracak, afetin çok boyutlu yönetim anlayışı içerisinde bir içerikle eğitimini gerçekleştirecek bir müfredat programı yeterince yer almamaktadır. Bazı üniversitelerde lisans düzeyinde yer alan afet yönetimi dersinin afetin boyutlarının düşünülerek yer almasının gerekliliği ortadadır. Bu çalışmada, afet yönetimi eğitiminin gerekliliği, afetin bütün boyutları ile irdeleneceği içeriğe sahip derslerin kamu yönetimi ve siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümlerinde yer almasının önemi, afet gerçeği, ilgili literatür ve üniversitelerin programları incelenerek ortaya konulmaktadır. Çalışmanın çıktısı afet yönetimi derslerinin toplumsal farkındalık, zarar azaltma süreçlerine etkisi bağlamında ortaya konulmaktadır.

Yayınlandığı Kaynak : Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 33
  • ISSN : 1300-1582
  • Sayı : 46
  • eISSN : 2148-8657
  • Sayfa Aralığı : 193-211
  • IO Kayıt No : 100856
  • Yayıncı : Erciyes Üniversitesi Yayınları