Merhaba Misafir

Allah’ın cüz’îleri (tikeller) bilmesi meselesi: İbn Sinâ, Gazzâlî ve Hocazâde’nin görüşlerinin karşılaştırılması

PDF

İslam düşüncesinin en temel özelliklerinden biri, eşzamanlı ya da artzamanlı olarak süregelen, dinamik kelâm-felsefe tartışmalarına sahip olmasıdır. “Tehâfüt geleneği” biçiminde adlandırılan bu tartışmaların hiç şüphesiz ilki ve en meşhuru, Gazzâlî’nin, başta İbn Sinâ olmak üzere filozofları eleştirmek için kaleme aldığı “Tehâfütü’l-Felâsife (Filozofların Tutarsızlığı)” adlı eseriyle başlayan tartışmadır. Gazzâlî, şu üç meselede filozofların küfre girdiğini iddia etmiştir: Allah ile beraber âlemin kadim sayılması, Allah’ın cüz’ileri bilemeyeceği ve ölümden sonraki hayatta bedensiz dirilişin gerçekleşmesi. Biz bu çalışmada Allah’ın cüz’ileri bilmesi meselesini İbn Sina, Gazzâlî ve Hocazâde’nin görüşlerini karşılaştırmak suretiyle ele alıp inceleyeceğiz.

Yayınlandığı Kaynak : MANAS Journal of Social Studies
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 8
  • Sayı : 1
  • eISSN : 1624-7215
  • Sayfa Aralığı : 940-950
  • IO Kayıt No : 100784
  • Yayıncı : Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi