Merhaba Misafir

Okuduğunu anlama becerilerinin gelişimine boylamsal bir bakış

PDF

Okuduğunu anlamayı sağlamak, birçok becerinin gelişmesine bağlıdır. Ancak yapılan araştırmalar öğrencilerin bazı anlama becerilerini kazanmakta zorlandıklarını göstermektedir. Bu durumda bu becerilerin zamanla öğrencilerde nasıl bir gelişim gösterdiğinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu araştırmanın amacını dördüncü sınıftan altıncı sınıfa kadar geçen sürede öğrencilerin okuduğunu anlama becerilerinin nasıl bir gelişim gösterdiğinin detaylı olarak ortaya konması oluşturmaktadır. Bu amaçla öğrencilerin metin içi ve metin dışı soruları cevaplama, ana fikir belirleme, özet yapma ve soru oluşturma becerilerinin iki yıl içinde nasıl gelişme gösterdiği incelenmiştir. Bu bağlamda araştırma gelişimci araştırma yöntemi ile yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini Samsun ilinin Alaçam ilçesine bağlı bir taşımalı ilk-ortaokuluna devam eden 2014-2015 eğitim öğretim yılında dördüncü sınıfta yer alan 2016-2017 eğitim öğretim yılında altıncı sınıfa devam eden 26 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma grubu belirlenirken amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, dördüncü sınıftan altıncı sınıfa kadar geçen sürede öğrencilerin metin içi anlam kurma becerilerinin geliştiği görülmüştür. Ancak öğrencilerin metin dışı soruları cevaplamada ve metin dışı sorular oluşturmada zorluklar yaşadıkları tespit edilmiştir. Ayrıca hem dördüncü sınıfta hem de altıncı sınıfta ana fikir belirlemede ve özetleme yapmada öğrenciler yetersiz kalmışlardır. Bu durum basit anlam kurma becerilerinde gelişme yaşanırken üst düzey anlam kurma becerilerinde zorlanmanın devam ettiğini göstermektedir. Bu nedenle araştırmada öğrencilerin üst düzey anlama becerilerinin geliştirilmesi için bilişsel ve üstbilişsel anlama stratejilerinin öğretilmesi önerilmektedir.

Yayınlandığı Kaynak : Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 8
  • ISSN : 2146-7811
  • Sayı : 1
  • eISSN : 2146-7811
  • Sayfa Aralığı : 85-124
  • IO Kayıt No : 100138
  • Yayıncı : Amasya Üniversitesi