Merhaba Misafir

Eğilim puanı eşleştirme analizinin eğitim araştırmalarında kullanılması

PDF

Eğitim araştırmalarında önemli sorunları incelemek için rastgele atama yöntemlerinin kullanıldığı deneysel araştırmalar çoğu zaman mümkün olmamakta veya etik sorunlar nedeniyle tercih edilmemektedir. Bu nedenle eğitim araştırmalarında seçilen karşılaştırma grupları arasında rastgele atama işleminin gerçekleştirilememesinin ortaya çıkaracağı olumsuzlukları gidermek için eğilim puanı eşleştirilmesi gibi farklı yöntemler kullanılmaktadır. Eğilim puanı, rastgele atanmanın olası olmadığı durumlarda kullanılan veya gözlemsel verilerden nedensel sonuçlar elde etmek için geliştirilmiş bir koşullu olasılıktır. Eğilim puanı eşleştirmesi, karşılaştırma analizindeki grupları istatistiksel olarak daha fazla eşdeğer hale getirmek için kullanılmaktadır. Bu analiz ile çok sayıda işlem öncesi ortak değişken tek bir skaler fonksiyona indirgenmekte ve araştırmacılara işlem etkisini belirlemede daha karşılaştırılabilir gruplar sağlamaktadır. Bu makalede (a) eğilim puanı eşleştirme analizinin metodolojisi anlatılmış ve (b) PISA 2015 Türkiye örneklemi üzerinden elde edilen veriler yardımıyla eğilim puanı eşleştirmesinin eğitim araştırmalarında kullanımını gösteren bir örnek sunulmuştur. Araştırmanın sonucunda eğilim puanı eşleştirmesi ile grupların daha karşılaştırılabilir bir duruma getirildiği belirlenmiştir. Eğilim puanı eşleştirmesi öncesinde karşılaştırılan gruplar (özel ve devlet okulunda öğrenim görme) okuryazarlık puanları bakımından anlamlı farklılıklar gösterirken eşleştirme sonrasında gruplar arasında okuryazarlık puanları arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır. Eğilim puanı eşleştirmesi, regresyon temelli yöntemlerin varsayımlarının karşılanmadığı durumlarda da kullanılabildiğinden eğitim araştırmalarında bu analiz yöntemine daha fazla yer verilmesi önerilmektedir.

Yayınlandığı Kaynak : Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 8
  • ISSN : 2146-7811
  • Sayı : 1
  • eISSN : 2146-7811
  • Sayfa Aralığı : 24-61
  • IO Kayıt No : 100135
  • Yayıncı : Amasya Üniversitesi