Merhaba Misafir

Adam Gacek, The Arabic Manuscript Tradition: A Glossary of Technical Terms and Bibliography, Leiden: Brill, 2001, 272.

PDF

insanoğlu duygu, düşünce ve bilgi birikimini yüzyıllarca kitap aracılığıyla sonraki nesillere aktarmıştır. Sözlü kültürden yazılı kültüre geçiş sürecinde birçok farklı nesne bu işlevi gördüğü için bütününe kabaca kitap adını vermek mümkündür. Kitabın adeta bir tutku haline geldiği İslam medeniyetinde 1./7. asırdan 13./19. asra kadar hem dini hem de beşeri alanlarda yüzbinlerce eser kaleme alınmıştır. Yazılan bu eserler farklı coğrafyalarda farklı sâiklerle istinsah edilmiş ve böylece bir eserin birden çok kopyası olmuştur. Bu eserlerin bir kısmı günümüzde üniversite kütüphaneleri ile resmi ve özel birçok kütüphanenin koleksiyonlarında bulunmaktadır. 19. yüzyıla kadarki süreçte bu eserlerin İslam dünyasının bilgi birikimini temsil ettiğini söylemek mümkündür. Matbaa öncesi dönemde üretilen bu eserler ve kopyaları matbaa sonrası standartlaşan eserlerden her birinin kendine has özellikleri bulunması noktasında farklılık arzetmektedir. Ancak son dönemlere kadar her biri kendi zatında bir değer taşıyan yazma eserlere sadece entelektüel bilgiyi aktaran birer araç olarak bakılmaktaydı. Bu bakış açısının eksikliği son dönemlerde yazma eserler üzerine yapılan çalışmalarla daha belirgin hale gelmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : Tahkik İslami İlimler Araştırma ve Neşir Dergisi
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 2
  • ISSN : 2459-1815
  • Sayı : 1
  • Sayfa Aralığı : 295-298
  • IO Kayıt No : 100083
  • Yayıncı : Doç. Dr. Murat Şimşek