Merhaba Misafir

Yazma Eser Araştırmalarının Bugünkü Durumu Hakkında Notlar. Adam Gacek, Arabic Manuscripts: A Vademecum for Readers ve Tercümeleri Üzerine Bir Tanıtım ve Tenkit

PDF

Arabic Manuscripts: A Vademecum for Readers [=AMVR], Arapça yazma eserlerle (elyazmaları, mahtûtât) ilgili ıstılahların alfabetik tertip içinde ele alınıp tanıtıldığı, çok sayıda görsel ve ek ile zenginleştirilmiş bir ‘el kitabı’ (vade mecum), bir tür terimler sözlüğüdür. Yazma eserlerle yeni tanışan her öğrenci ve araştırmacının başucunda bulunması elzem olan bu çalışma mütehassıs araştırmacıların da müstağni olamayacağı, uzun yıllara dayanan ilmi araştırmaların mahsulü bir eserdir.

Yayınlandığı Kaynak : Tahkik İslami İlimler Araştırma ve Neşir Dergisi
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 2
  • ISSN : 2459-1815
  • Sayı : 1
  • Sayfa Aralığı : 259-294
  • IO Kayıt No : 100082
  • Yayıncı : Doç. Dr. Murat Şimşek