Merhaba Misafir

İşyeri hekiminin çalışma süresini etkileyen faktörlerin incelenmesi

PDF

İşyeri hekimi, iş sağlığı ve güvenliği ekibinin vazgeçilmez unsurlarından biridir ve iş sağlığı hizmetlerinin kaliteli ve etkin verilmesinden sorumludur. Bu çalışma ile işyeri hekiminin çalışan başına aylık ayırması gereken süreyi belirleyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışma kapsamında Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerine yönelik yürürlükte olan mevzuat incelenmiştir. Ayrıca sektörde aktif olarak çalışan iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimleriyle nominal grup tekniğinden yararlanarak işyeri hekiminin çalışma süresini etkileyen faktörler değerlendirilmiştir. Bulgular: Yapılan incelemede işyeri hekiminin çalışma süresinin işyerinin tehlike sınıfına ve işçi sayısına göre değişiklik gösterdiği bulunmuştur. Nominal grup tekniği sonucunda ise; aynı tehlike sınıfındaki işletmelerin sektörel farklılıkları, çalışma koşullarının ergonomikliği, kadın işçi sayısı, bölgenin hastalık yapısı, ildeki sağlık altyapısının gelişmişliği ile çalışan ve işveren bilincinin işyeri hekiminin çalışma süresinde etkili faktörler olabileceği bulunmuştur. Sonuç: Sonuç olarak, tehlike sınıfları ve işçi sayısının yanı sıra aynı tehlike sınıfındaki işletmelerin sektörel farklılıkları, çalışma koşullarının ergonomikliği, kadın işçi sayısı, bölgenin hastalık yapısı, ildeki sağlık altyapısının gelişmişliği ile çalışan ve işveren bilincinin işyeri hekiminin çalışma süresini etkileyebileceği değerlendirilmektedir.

Yayınlandığı Kaynak : Uluslararası Hakemli İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Dergisi (UHİGÇSD)
  • Yıl : 2017
  • DOI : 10.17372/UHIGCSD.2018.1.1
  • Cilt : 2017
  • ISSN : 2548-0758
  • Sayı : 5
  • eISSN : 2587-1463
  • Sayfa Aralığı : 87-98
  • IO Kayıt No : 100057
  • Yayıncı : Güven Plus Grup A.Ş.