Merhaba Misafir

Amonyak boru hattı sızıntılarının ALOHA yazılımı yardımıyla modellenmesi

PDF

Amaç: Amonyak gibi toksik özellikli ve patlayıcı gaz sızıntılarının dispersiyon modellemesi ve patlama gücü etkisi büyüklüklerinin belirlenmesidir. Ayrıca rüzgar hızı, stabilite faktörü gibi gazların davranışlarına etki eden parametrelerin araştırılmasıdır. Yöntem: Bu çalışmada amonyak boru hattından meydana gelebilecek sızıntı modellemesi ALOHA yazılımı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bunun için bir boru hattı senaryosu uygulanmıştır. Elde edilen bölge mesafe grafikleri ALOHA yazılımı arayüzü yardımıyla grafiğe geçirilmiştir. Bulgular: Gaz dispersiyonu modellemesi için gereken veriler literatürden ve önceki saha gözlemlerinden elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, tablolar ve grafikler halinde sunulmuştur. Elde edilen sonuçlara göre; stabilite faktörü etkisiyle toksik bölge mesafeleri artmaktadır. Artan rüzgar hızıyla toksik bölge mesafeleri ve patlama etki bölge mesafeleri azalmaktadır. Bu durumlara kimyasalın hızlı seyrelmesi, kimyasalın difüzyonu gibi parametreler neden olmaktadır. Sonuç: Yapılan araştırmaya göre gaz dispersiyonu davranışlarının belirlenmesi iş sağlığı ve güvenliği açısından oldukça önemli bir konudur. Buna göre çalışmamızdan, kimyasalların hızlı seyrelmeleri ve atmosferik koşulların gaz dispersiyonuna doğrudan etki eden parametreler olduğu belirlenmiştir. Bölge mesafelerinin belirlenmesiyle acil durumlara karşı tahliye planları, acil durum prosedürleri kaza öncesi belirlenebilir.

Yayınlandığı Kaynak : Uluslararası Hakemli İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Dergisi (UHİGÇSD)
  • Yıl : 2017
  • DOI : 10.17372/UHIGCSD.2018.1.4
  • Cilt : 2017
  • ISSN : 2548-0758
  • Sayı : 5
  • eISSN : 2587-1463
  • Sayfa Aralığı : 73-86
  • IO Kayıt No : 100056
  • Yayıncı : Güven Plus Grup A.Ş.