Merhaba Misafir

Türkiye’de gıda ürünleri ve içecek imalatının iş sağlığı ve güvenliği açısından değerlendirilmesi

PDF

Gıda ürünleri ve içecek üretim sektöründe iş sağlığı ve güvenliği açısından, yurt içinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yıllık hazırlanan istatistikler incelenerek, sektör ile ilgili değerlendirmeler yapılmıştır. Çalışmada, yaygın bir faaliyet alanına sahip olan gıda ürünleri ve içecek imalatı sektörünün iş sağlığı yönünden de ön plana çıkartılması ve geliştirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Sosyal Güvenlik Kurumunun 2007-2016 tarihleri arasındaki veriler derlenmiş ve değerlendirilmiştir. Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve diğer resmi kuruluşların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki faaliyetleri de değerlendirilmiştir. Bulgular: Faaliyet alanlarının fazla olması nedeniyle bu sektörde karşılaşılabilecek tehlikelerin daha çeşitli ve daha fazla İletişim teknolojisinin gelişmesi, daha ayrıntılı veri toplama imkânlarının artmasını ve olayların daha kolay kayıt altına alınmasını sağlamıştır. Böylece veriler daha etkili şekilde toplanarak değerlendirilmesi sağlanabilecektir. Bu durumun gelişmesi ve yaygınlaşması, ilerleyen dönemlerde iş kazaların kök nedenlerine kadar inebilmeyi, daha akılcı ve daha etkili çözümler bulmayı sağlayacaktır. Sonuç: İş kazası ve meslek hastalıklarının engellenebilmesi için kayıt sisteminin devamlılığının sağlanması, veri toplayan kurum ve kuruluşların artırılarak sektörel denetimin etkinleştirilmesi ve aynı imalat dalındaki firmaların bir portal altında toplanması ve bu firmaların yaşanmış olayları anında birbirleriyle paylaşması sağlanarak, iş kazalarının proaktif bir şekilde önlenmesi adına önem arz etmektedir. Gıda ürünleri ve içecek imalatında hijyen uygulamalarının etkinliği ve kontrolü, çalışanların sağlık durumlarının kontrolü ve takibi için mevcut sistemde yenilik yapılması sektörel ihtiyaç gibi görülmektedir.

Yayınlandığı Kaynak : Uluslararası Hakemli İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Dergisi (UHİGÇSD)
  • Yıl : 2017
  • DOI : 10.17372/UHIGCSD.2018.1.5
  • Cilt : 2017
  • ISSN : 2548-0758
  • Sayı : 5
  • eISSN : 2587-1463
  • Sayfa Aralığı : 45-72
  • IO Kayıt No : 100055
  • Yayıncı : Güven Plus Grup A.Ş.