Merhaba Misafir

Makine koruyucularının insan faktörü nedeniyle iptali ve iş kazalarına etkisi

PDF

Amaç: Dünyada her yıl milyonlarca iş kazası ve meslek hastalığı yaşanmaktadır. İş kazalarının ve meslek hastalıklarının ülkelere vermiş olduğu maddi ve manevi kayıplar gayri milli hasılada yer tutacak seviyelerdedir. İş kazalarının birçok nedeni olduğu gibi, meydana gelen iş kazalarının nedenlerinden biride makine ve ekipmanlarının koruyucularının sökülerek çalıştırılmasıdır. Koruyucusuz olan makine ve ekipmanların aksine bu çalışmada üzerinde koruyucu ekipmanları bulunan makinelerin koruyucularının sökülmesinin nedenleri analiz edilmiştir. Yöntem: Sektörlere göre farklılık göstermekle birlikte işyerlerinde binlerce tür makine kullanılmaktadır. Makine koruyucularının sökülme nedenleri ortam gözetimi yaparak yerinde incelenmiştir. Ortam gözetimi sonucunda ulaşılan bilgiler incelenerek bu çalışmada sunulmuştur. Koruyucu kısımları sökülen makinelerin risk seviyesini nasıl değiştirdiği L-Tipi Matris kullanılarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Çalışmada, makine koruyucularının sökülmesinde başlıca neden işverenlerde ve çalışanlarda iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yerleşmemiş olmasıdır. Koruma röleleri ve sistemleri iptal edilerek makinelerin durdurulması makinelerin arızaya geçmesini engellemek olduğu görülmektedir. Makine koruyucularının gereksiz görülmesi de bu nedenler arasındadır. Makine koruyucularının sökülmesi sonucunda risk seviyesinde önemli bir artış gözlemlendiği görülmüştür. Sonuç: Üzerinde koruyucusu bulunan makine ve ekipmanlarının koruyucu kısımları işverenler tarafından veya çalışanlar tarafından çeşitle nedenlerle sökülmektedir. Bu tehlikeli hareket sonucunda işyerinde tehlikeli bir durum ortaya çıkmaktadır. Koruyucusuz kalan kısımlar ve iptal edilen güvenlik önlemleri nedeniyle kazalar meydana gelmektedir. İnsanoğlunun doğasının makine ve ekipmanlar karşısında zayıf olması nedeniyle bu kazalar acı sonuçları beraberinde getirmektedir. Bu sonuçların bedeli başta çalışanlar tarafından olmak üzere; mikro ölçekte işverenler, makro ölçekte ise ülke ekonomisi ödemektedir. Çalışanların veya işverenlerin haklı nedenler üreterek, makine koruyucularını iptal etmelerinin önüne geçilmesi; ancak sürekli eğitim faaliyetleri düzenleyerek, iş güvenliği kültürünün oluşturulması ile mümkün görülmektedir.

Yayınlandığı Kaynak : Uluslararası Hakemli İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Dergisi (UHİGÇSD)
  • Yıl : 2017
  • DOI : 10.17372/UHIGCSD.2017.4.1
  • Cilt : 2017
  • ISSN : 2548-0758
  • Sayı : 4
  • eISSN : 2587-1463
  • Sayfa Aralığı : 91-109
  • IO Kayıt No : 100050
  • Yayıncı : Güven Plus Grup A.Ş.