Merhaba Misafir

2007-2016 yıllarına ait TÜİK verilerinin iş kazaları açısından analizi

PDF

Uygulamalı olarak gerçekleştirilen bu çalışmada panel veri analizi kullanılmıştır. 2007 ile 2016 yılları arasındaki TÜİK in internet sitesinde yayınlamış olduğu veriler kullanılarak hazırlanan bu çalışmada farklı analiz yöntemleri kullanılarak sonuca gidilmiştir. Amaç: Belirlenen yıllar arasındaki veriler kullanılarak iş kazalarının yıllar boyunca nasıl bir gelişim gösterdiği belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Farklı istatistik yöntemleri kullanılarak panel veri analizinden yararlanılmıştır. Verilerin Analizi: E-Views 8.0 programı ile analiz edilmiştir. Yapılan Birim kök, Granger nedensellik, Cointegration, Covariance ve Regresyon analizleri sonucunda İş kazaları faktörler arasındaki ilişkinin varlığı birbirini nasıl etkilemektedir sorusuna cevap aranmıştır. Bulgular ve Sonuç: İş kazaları değişkenleri birim kök içermediği görülmüştür. Yıllar arası ilişkiye bakıldığında iş kazaları arasında bir nedensellik ilişkisinin bulunduğu görülmektedir. İş kazaları açısından meslek kategorileri karşılaştırıldığında değişkenler arası bir nedensellik ilişkisi bulunmaktadır. Metal üretim sektöründe çalışan erkek çalışanlarda iş kaza oranlarının yüksek olduğu saptanmıştır. Gıda sektöründe çalışan kadın çalışanlarda ise erkek çalışanlara göre kaza yaşama olasılığı daha yüksek olarak saptanmıştır. Değişkenler açısından değerlendirildiğinde ise iş kazalarının durağan olduğunu söyleyebiliriz.

Yayınlandığı Kaynak : Uluslararası Hakemli İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Dergisi (UHİGÇSD)
  • Yıl : 2017
  • DOI : 10.17372/UHIGCSD.2017.4.2
  • Cilt : 2017
  • ISSN : 2548-0758
  • Sayı : 4
  • eISSN : 2587-1463
  • Sayfa Aralığı : 27-43
  • IO Kayıt No : 100046
  • Yayıncı : Güven Plus Grup A.Ş.