Merhaba Misafir

Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri

Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB) dergisi, eğitim ile ilgili araştırmalar ve organizasyonlar yapan, yayınlar üreten ve danışmanlık hizmeti sunan Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları Merkezi’nin (EDAM) eğitim bilimleri alanında yayım yapan hakemli, akademik dergisidir. KUYEB, eğitim kapsamına girebilecek; eğitim bilimleri alanında güncelliğini muhafaza eden bütün konularda, araştırma bulguları ve tasarımı uluslararası eğitim bilimleri camiası açısından önem taşıyan nitelikli çalışmalar yayımlar. KUYEB’in amacı uluslararası ve disiplinlerarası özgün, bilimsel çalışmalar için mecra olmak, eğitimle ilgili nitelikli tartışmalar üretmek ve Türkiye’de eğitimle ilgili politikaların şekillenmesine katkı sağlamaktır. Bu sebeple yayımlanacak çalışmalardan teknik yetkinliğin yanı sıra, eğitim konusundaki tartışmalara yeni ve özgün katkılar sağlamaları da beklenmektedir. Böylelikle Türkiye’de eğitim alanında çalışma yapan kişilerin ve/veya kurumların yararlanacağı bir birikimin oluşmasına katkı sağlamak hedeflenmektedir. KUYEB’de; kuramsal çerçevesi güçlü, ilgili alanyazını ele alınan konu ile eleştirel şekilde ilişkilendirmiş, araştırma dizaynı ve analizleri iyi yapılandırılmış, ulusal, uluslararası ileri araştırmalara ve politika uygulamalarına yönelik öneriler ve sonuçlar içeren çalışmalara öncelik tanınmaktadır. KUYEB’de eğitim konusunu kuramsal açıdan ele alan ve konusuna pratik açılımlar sağlayan çalışmalara yer verilmektedir. Bu çerçevede farklı disiplinlerden özgün araştırmalar, deneysel ve klinik çalışmalar, politika analizleri ve vaka bildirimleri yayımlanmaktadır.
Yıl :2019 Cilt : 19 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 3 - 21
Yıl :2019 Cilt : 19 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 22 - 39
Yıl :2019 Cilt : 19 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 40 - 57
Yıl :2019 Cilt : 19 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 58 - 73
Yıl :2019 Cilt : 19 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 74 - 91

Yıl:
Cilt: 9 & Sayı: 4