Merhaba Misafir

Tahkik İslami İlimler Araştırma ve Neşir Dergisi

Tahkik İslami İlimler Araştırma ve Neşir Dergisi, 2018 itibariyle altı ayda bir Türkçe yayın hayatına başlayacak olan uluslararası hakemli temalı bir dergidir. Bu ana tema, tahkik (edisyon kritik) denen yazma bir metnin neşre hazır hale getirilmesidir. Daha açık bir ifadeyle yazma bir metnin, mevcut tek nüshasına veya nüshalarına dayanarak müellifin kaleminden çıkmış haline ulaşmaya çalışılması ve neşre hazır hale getirilmesidir. Ayrıca yazmalar (mahtûtât) hakkında araştırma, kataloglama, kütüphane ve literatür tanıtımı gibi araştırma yazıları da bu temaya dahildir. Tahkik Dergisi’nin hedefi, genel olarak İslâm ilimler tarihindeki bilimsel birikimin parçası olan yazma metinlerin kritik edilip yeniden yorumlanarak neşirlerinin yapılmasıdır. Tahkik Dergisi, orta Anadolu ve İstanbul bilim geleneğinde üretilen metinleri öncelemektedir. Tahkik Dergisi’nin temel araştırma alanı İslâmî ilimlerdir. Temel İslam bilimleri, felsefe ve din bilimleri ile İslam tarihi ve sanatlarından oluşan ilahiyat temel alanı ile tarih ve İslam felsefesi alanlarındaki araştırma ve neşirler bu alana dâhildir. Tahkik Dergisi’nde yukarıdaki alanlarda edisyon kritik ve değerlendirme yazıları başta olmak üzere Latin alfabesine nakil, sadeleştirme, tercüme, telif, tanıtım ve kritik araştırma makaleleri de yayımlanabilir. Tahkik Dergisi’nde İslami ilimler alanına ait risaleler başta olmak üzere Arapça, Osmanlı Türkçesi, Farsça risalelerin tahkikli neşri yayımlanabilir.
Yıl :2019 Cilt : 2 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 1 - 114
Yıl :2019 Cilt : 2 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 115 - 132
Yıl :2019 Cilt : 2 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 133 - 181
Yıl :2019 Cilt : 2 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 257 - 293
Yıl :2019 Cilt : 2 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 213 - 256
Yıl :2019 Cilt : 2 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 295 - 330
Yıl :2019 Cilt : 2 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 331 - 364
Yıl :2019 Cilt : 2 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 365 - 372
Yıl :2019 Cilt : 2 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 183 - 211