Merhaba Misafir

İstanbul Hukuk Mecmuası

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından yayımlanmaktadır. İstanbul Hukuk Mecmuası’nda, hukuk ve/veya hukuk ile ilişki kuran bilimsel disiplinler alanlarında, özgün akademik çalışmalara yaslanan, teorik veyahut uygulamalı; toplum içindeki davranış ve ilişkilerin değerlendirilmesi, hukuk sistemleri, makale, karar incelemeleri, mevzuat tahlili-tahkiki, hukukî matbuatın değerlendirilmesini konu edinen (müspet-menfi) eleştirel metinler, tercümeler dolayısıyla ulusal ve uluslararası ölçeğe teşmil olabilecek çalışmalar yayımlanmaktadır. Bu çerçevede Hukuk Fakültesi Mecmuası’nda; (i) Hukuk kuramını genişleten ve hukukî uygulamaların teorik zeminini besleyen; (ii) gerek akademik gerekse de bir erk olarak yargının usûllerini (metodoloji) tahlil ve gerektiğinde teşrih edici; (iii) özel ya da kamusal bağlamda topluma geniş çaplı etki eden hukuksal tefekkürün, fiillerin, süreçlerin, simgelerin vb. mevcudiyetini irdeleyen; (iv) başta hukukî olmak üzere ele alınan konuyu sosyolojik, siyasal, psikolojik, felsefî, ahlâkî, coğrafî, tarihsel yanlarıyla da tahlil edebilecek metinlere yer verilmektedir.
Yıl :2018 Cilt : 76 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 393 - 416
Yıl :2018 Cilt : 76 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 417 - 442
Yıl :2018 Cilt : 76 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 443 - 480
Yıl :2018 Cilt : 76 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 481 - 502
Yıl :2018 Cilt : 76 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 503 - 528
Yıl :2018 Cilt : 76 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 529 - 557
Yıl :2018 Cilt : 76 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 559 - 622
Yıl :2018 Cilt : 76 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 623 - 665
Yıl :2018 Cilt : 76 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 667 - 690
Yıl :2018 Cilt : 76 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 691 - 624
Yıl :2018 Cilt : 76 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 725 - 756
Yıl :2018 Cilt : 76 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 757 - 785
Yıl :2018 Cilt : 76 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 787 - 799

Yıl:
Cilt: 71 & Sayı: 1
Cilt: 71 & Sayı: 2