Merhaba Misafir

ARTS: Artuklu Sanat ve Beşeri Bilimler Dergisi

ARTS, farklı disiplinleri ortak paydada buluşturmayı, beşeri bilimler ile sanat alanları içerisinde bir araştırma, tartışma, eleştirme, soru sorma alanı yaratmayı amaçlar. Bu çerçevede dergimizde, yerel sanatsal uğraşlardan ulusaşırı yaklaşımlara, popüler anlayışlardan klasik anlatılara, çağdaş sanatsal öğelerden toplumsal temalara, beşeriyetinden çeşitliliğinin yarattığı geniş yelpazeden farklı teorik yaklaşımlara, alımlama araştırmalarından farklı sanatsal türlere ve sanatçı profillerine çeşitli konularda üretilen yazılara yer verilmektedir. ARTS, bilim insanlarının, sanatçıların ve araştırmacıların yukarıda anılan konu, tema ve disiplinlerle ilgisi bulunan çalışmalarını ilgili çevrelere sunmak ve bu bağlamda yeni bir kamusallık yaratmak amacıyla çıkmaktadır. Dolayısıyla hazırlanan araştırma, inceleme ve proje çalışmalarının sonuçlarını hedef kamularla paylaşmak; bu alanlarda akademik çalışma yürüten akademisyenlere ve araştırmacılara yayın olanağı sunmak; sanatsal ve beşeri bilimsel disiplinler bünyesindeki sosyolojik, felsefi, teknik ve eğitime ilişkin problematiklerin tartışılmasına zemin oluşturmak; ARTS'ın amacına uygun olarak en somut çıktıları olacaktır. ARTS’ın bu sayısı için herhangi bir dosya konusu belirlenmemiştir. Ancak bununla birlikte gönderilecek çalışmaların editör kurulu tarafından belirlenmiş esasları karşılayan ve akademik nitelikleri haiz olması gerekmektedir.
Yıl :2019 Cilt : 1 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 0 - 0
Yıl :2019 Cilt : 1 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 8 - 21
Yıl :2019 Cilt : 1 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 22 - 37
Yıl :2019 Cilt : 1 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 38 - 47
Yıl :2019 Cilt : 1 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 48 - 69
Yıl :2019 Cilt : 1 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 70 - 90
Yıl :2019 Cilt : 1 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 91 - 97