Merhaba Misafir

Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi (SAKTAD)

Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi (SAKTAD); kültür ve turizm alanında yeni dinamiklerle teori, araştırma ve uygulama köprüleri kurmaya odaklı uluslararası hakemli ve Safranbolu Turizm Fakültesi tarafından çıkartılmakta olan açık erişimli (open access) akademik bir elektronik dergidir. SAKTAD’ın yayın kapsamında; * Kültür Alanı Araştırmaları (Arkeoloji, Coğrafya, Kültür, Sanat Tarihi) * Turizm Alanı Araştırmaları (Destinasyon Planlaması ve Yönetimi, Gastronomi, Rekreasyon ve Yönetimi, Seyahat İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği, Turizm Rehberliği, …) yer almaktadır. SAKTAD, yılda 3 (üç) sayı olarak nisan, ağustos ve aralık aylarında yayınlanmaktadır. Yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Gerekli ve uygun görüldüğü takdirde “Ek Sayı” , “Özel Sayı” , “Kitap Değerlendirmeleri” , “Tercüme Makaleler” yayınlama hakkı saklıdır.
Yıl :2019 Cilt : 2 Sayı: 1 Sayfa Aralığı : 2 - 2
Yıl :2019 Cilt : 2 Sayı: 1 Sayfa Aralığı : 1 - 1
Yıl :2019 Cilt : 2 Sayı: 1 Sayfa Aralığı : 5 - 19
Yıl :2019 Cilt : 2 Sayı: 1 Sayfa Aralığı : 20 - 37
Yıl :2019 Cilt : 2 Sayı: 1 Sayfa Aralığı : 38 - 51
Yıl :2019 Cilt : 2 Sayı: 1 Sayfa Aralığı : 52 - 74
Yıl :2019 Cilt : 2 Sayı: 1 Sayfa Aralığı : 75 - 92
Yıl :2019 Cilt : 2 Sayı: 1 Sayfa Aralığı : 93 - 110
Yıl :2019 Cilt : 2 Sayı: 1 Sayfa Aralığı : 111 - 132