Merhaba Misafir

Bilge Dergisi

Siz, bir aydın olarak okuyorsunuz; okuduklarınız hakkında düşünüyorsunuz. Bilim ve fikir adına ortaya konulan kitap ve makaleleri, beğeniyorsunuz veya beğenmiyorsunuz; eksiklik veya fazlalık buluyorsunuz. Bazen konunun sınırlandırılması, bazen ele alış tarzı ve metot yanlışları ile, ulaşılan hükümlere hayret ettiğiniz eserlerle karşılaşıyorsunuz. Birçok eserde, kendinizi buluyor, başkalarının da okumasını istiyorsunuz. Okuduğunuz kitap ve makalelerin tanıtılmasının veya eleştirilmesinin gereğine inanıyorsunuz. Bunu yapabiliyor musunuz? Bilim ve düşünce dünyamızdaki kavram ve değer kargaşasından rahatsız olmayana aydın denemez. Aydın, düşünen, okuyan, eleştiren insandır. Aydın olmanın şartlarından biri, doğrunun, güzelin, iyinin, faydalının ortaya çıkmasında, medenî cesaret gösterip, düşüncelerini yazmaktır. Atatürk Kültür Merkezi'nce üç ayda bir çıkarılması düşünülen BİLGE, bu amaca hizmet edecektir. Millî kültürümüze yönelik bütün konulardaki kitap ve dergilerle ilgili tenkit, tahlil ve tanıtma yazılarınızı bekler, BİLGE'yi yaşatacağınızı umarız.
Yıl :2007 Cilt : 13 Sayı: 50 Sayfa Aralığı : 0 - 0
Yıl :2007 Cilt : 13 Sayı: 50 Sayfa Aralığı : 8 - 11
Yıl :2007 Cilt : 13 Sayı: 50 Sayfa Aralığı : 12 - 13
Yıl :2007 Cilt : 13 Sayı: 50 Sayfa Aralığı : 14 - 30
Yıl :2007 Cilt : 13 Sayı: 50 Sayfa Aralığı : 31 - 37
Yıl :2007 Cilt : 13 Sayı: 50 Sayfa Aralığı : 38 - 48
Yıl :2007 Cilt : 13 Sayı: 50 Sayfa Aralığı : 49 - 56
Yıl :2007 Cilt : 13 Sayı: 50 Sayfa Aralığı : 57 - 66
Yıl :2007 Cilt : 13 Sayı: 50 Sayfa Aralığı : 67 - 70
Yıl :2007 Cilt : 13 Sayı: 50 Sayfa Aralığı : 71 - 77
Yıl :2007 Cilt : 13 Sayı: 50 Sayfa Aralığı : 78 - 83
Yıl :2007 Cilt : 13 Sayı: 50 Sayfa Aralığı : 84 - 89
Yıl :2007 Cilt : 13 Sayı: 50 Sayfa Aralığı : 90 - 90
Yıl :2007 Cilt : 13 Sayı: 50 Sayfa Aralığı : 91 - 95
Yıl :2007 Cilt : 13 Sayı: 50 Sayfa Aralığı : 96 - 107
Yıl :2007 Cilt : 13 Sayı: 50 Sayfa Aralığı : 108 - 125
Yıl :2007 Cilt : 13 Sayı: 50 Sayfa Aralığı : 126 - 133
Yıl :2007 Cilt : 13 Sayı: 50 Sayfa Aralığı : 134 - 138
Yıl :2007 Cilt : 13 Sayı: 50 Sayfa Aralığı : 139 - 142
Yıl :2007 Cilt : 13 Sayı: 50 Sayfa Aralığı : 143 - 146
Yıl :2007 Cilt : 13 Sayı: 50 Sayfa Aralığı : 147 - 150
Yıl :2007 Cilt : 13 Sayı: 50 Sayfa Aralığı : 151 - 167
Yıl :2007 Cilt : 13 Sayı: 50 Sayfa Aralığı : 168 - 172
Yıl :2007 Cilt : 13 Sayı: 50 Sayfa Aralığı : 173 - 175
Yıl :2007 Cilt : 13 Sayı: 50 Sayfa Aralığı : 176 - 182
Yıl :2007 Cilt : 13 Sayı: 50 Sayfa Aralığı : 183 - 185
Yıl :2007 Cilt : 13 Sayı: 50 Sayfa Aralığı : 186 - 188
Yıl :2007 Cilt : 13 Sayı: 50 Sayfa Aralığı : 189 - 193
Yıl :2007 Cilt : 13 Sayı: 50 Sayfa Aralığı : 194 - 196
Yıl :2007 Cilt : 13 Sayı: 50 Sayfa Aralığı : 197 - 199
Yıl :2007 Cilt : 13 Sayı: 50 Sayfa Aralığı : 200 - 202
Yıl :2007 Cilt : 13 Sayı: 50 Sayfa Aralığı : 203 - 205
Yıl :2007 Cilt : 13 Sayı: 50 Sayfa Aralığı : 206 - 216
Yıl :2007 Cilt : 13 Sayı: 50 Sayfa Aralığı : 217 - 219
Yıl :2007 Cilt : 13 Sayı: 50 Sayfa Aralığı : 220 - 221
Yıl :2007 Cilt : 13 Sayı: 50 Sayfa Aralığı : 222 - 226
Yıl :2007 Cilt : 13 Sayı: 50 Sayfa Aralığı : 227 - 232
Yıl :2007 Cilt : 13 Sayı: 50 Sayfa Aralığı : 233 - 235