Merhaba Misafir

Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi

Türk Dili ve Edebiyatı alanında yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi, uluslararası hakemli bir dergi olup yılda dörder aylık süreler içinde üç sayı (Nisan-Ağustos-Aralık) olarak yayımlanır. Dergide, başta Türk Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçe ve Edebiyatları konularında bilimsel çalışmalar yanında filoloji bilimiyle ilgili her türlü çalışmaya da yer verilmektedir.
Yıl :2019 Cilt : 3 Sayı: 1 Sayfa Aralığı : 1 - 13
Yıl :2019 Cilt : 3 Sayı: 1 Sayfa Aralığı : 14 - 30
Yıl :2019 Cilt : 3 Sayı: 1 Sayfa Aralığı : 31 - 46
Yıl :2019 Cilt : 3 Sayı: 1 Sayfa Aralığı : 47 - 54
Yıl :2019 Cilt : 3 Sayı: 1 Sayfa Aralığı : 55 - 62
Yıl :2019 Cilt : 3 Sayı: 1 Sayfa Aralığı : 63 - 74
Yıl :2019 Cilt : 3 Sayı: 1 Sayfa Aralığı : 75 - 95
Yıl :2019 Cilt : 3 Sayı: 1 Sayfa Aralığı : 96 - 103
Yıl :2019 Cilt : 3 Sayı: 1 Sayfa Aralığı : 104 - 119
Yıl :2019 Cilt : 3 Sayı: 1 Sayfa Aralığı : 120 - 131
Yıl :2019 Cilt : 3 Sayı: 1 Sayfa Aralığı : 132 - 138
Yıl :2019 Cilt : 3 Sayı: 1 Sayfa Aralığı : 139 - 146
Yıl :2019 Cilt : 3 Sayı: 1 Sayfa Aralığı : 147 - 154
Yıl :2019 Cilt : 3 Sayı: 1 Sayfa Aralığı : 155 - 160
Yıl :2019 Cilt : 3 Sayı: 1 Sayfa Aralığı : 161 - 170
Yıl :2019 Cilt : 3 Sayı: 1 Sayfa Aralığı : 171 - 220