Merhaba Misafir

Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi

Türk Dili ve Edebiyatı alanında yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi, uluslararası hakemli bir dergi olup yılda dörder aylık süreler içinde üç sayı (Nisan-Ağustos-Aralık) olarak yayımlanır. Dergide, başta Türk Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçe ve Edebiyatları konularında bilimsel çalışmalar yanında filoloji bilimiyle ilgili her türlü çalışmaya da yer verilmektedir.
Yıl :2020 Cilt : 4 Sayı: 1 Sayfa Aralığı : 199 - 204
Yıl :2020 Cilt : 4 Sayı: 1 Sayfa Aralığı : 1 - 11
Yıl :2020 Cilt : 4 Sayı: 1 Sayfa Aralığı : 12 - 26
Yıl :2020 Cilt : 4 Sayı: 1 Sayfa Aralığı : 27 - 58
Yıl :2020 Cilt : 4 Sayı: 1 Sayfa Aralığı : 59 - 77
Yıl :2020 Cilt : 4 Sayı: 1 Sayfa Aralığı : 78 - 91
Yıl :2020 Cilt : 4 Sayı: 1 Sayfa Aralığı : 92 - 102
Yıl :2020 Cilt : 4 Sayı: 1 Sayfa Aralığı : 103 - 115
Yıl :2020 Cilt : 4 Sayı: 1 Sayfa Aralığı : 116 - 130
Yıl :2020 Cilt : 4 Sayı: 1 Sayfa Aralığı : 131 - 146
Yıl :2020 Cilt : 4 Sayı: 1 Sayfa Aralığı : 147 - 164
Yıl :2020 Cilt : 4 Sayı: 1 Sayfa Aralığı : 165 - 177
Yıl :2020 Cilt : 4 Sayı: 1 Sayfa Aralığı : 178 - 198