Merhaba Misafir

Yaratıcı Drama Dergisi

Çağdaş Drama Derneği tarafından yayımlanan hakemli bir dergidir. Dergide; eğitim bilimlerinde yaratıcı drama, tiyatro, eğitimde tiyatro, çocuk tiyatrosu, çocukların tiyatrosu, oyun, doğaçlama, aktif öğrenme, psikodrama, dans, çocuk ve gençlik edebiyatı gibi sanat ve kültür alanları ile ilgili yazılara yer verilmektedir. Yaratıcı Drama Dergisi’nin (YADER) amacı, kuramdan uygulamaya yaratıcı drama ile ilgilenenlerin bilimsel düşüncelerini paylaştıkları ortak bir platform oluşturmak ve alanyazına katkıda bulunmaktır. Yaratıcı Drama Dergisi; eğitim, tiyatro ve diğer sanatlarda yaratıcı drama alanında çalışan bilim insanları, öğrenciler, öğretmenler ve ilgili kuruluşlara yönelik, bilimsel ve etik kurallara uygun bir şekilde çalışmayı esas alır.
Yıl :2018 Cilt : 13 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 0 - 0
Yıl :2018 Cilt : 13 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 153 - 172
Yıl :2018 Cilt : 13 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 173 - 188
Yıl :2018 Cilt : 13 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 189 - 198
Yıl :2018 Cilt : 13 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 199 - 212
Yıl :2018 Cilt : 13 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 213 - 236
Yıl :2018 Cilt : 13 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 237 - 250
Yıl :2018 Cilt : 13 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 251 - 260