Merhaba Misafir

Ankara Araştırmaları Dergisi

Ankara Araştırmaları Dergisi, bilimsel yöntemlerle Ankara’nın kentsel unsurlarına dair yeni veriler ortaya koyan farklı disiplinlerden akademik çalışmalar için bir platform oluşturmayı ve bu çalışmaları kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır. Dergi, Ankara kentinin tarihsel, kültürel, siyasal, ekonomik gelişimini, jeolojik dönüşümünü ve günümüz kentsel sorunlarını farklı disiplinlerin kendi bilimsel yöntem ve yaklaşımlarıyla ortaya koyan, tartışan, özgün araştırma makalelerine ve görüş yazılarına yer vermektedir.
Yıl :2018 Cilt : 6 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 111 - 126
Yıl :2018 Cilt : 6 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 127 - 144
Yıl :2018 Cilt : 6 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 145 - 166
Yıl :2018 Cilt : 6 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 167 - 182
Yıl :2018 Cilt : 6 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 183 - 210
Yıl :2018 Cilt : 6 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 211 - 235
Yıl :2018 Cilt : 6 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 237 - 248

Yıl:
Cilt: 1 & Sayı: 1
Cilt: 1 & Sayı: 2