Merhaba Misafir

Ankara Araştırmaları Dergisi

Ankara Araştırmaları Dergisi, bilimsel yöntemlerle Ankara’nın kentsel unsurlarına dair yeni veriler ortaya koyan farklı disiplinlerden akademik çalışmalar için bir platform oluşturmayı ve bu çalışmaları kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır. Dergi, Ankara kentinin tarihsel, kültürel, siyasal, ekonomik gelişimini, jeolojik dönüşümünü ve günümüz kentsel sorunlarını farklı disiplinlerin kendi bilimsel yöntem ve yaklaşımlarıyla ortaya koyan, tartışan, özgün araştırma makalelerine ve görüş yazılarına yer vermektedir.
Yıl :2019 Cilt : 7 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 283 - 302
Yıl :2019 Cilt : 7 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 303 - 320
Yıl :2019 Cilt : 7 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 321 - 342
Yıl :2019 Cilt : 7 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 343 - 353
Yıl :2019 Cilt : 7 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 355 - 374
Yıl :2019 Cilt : 7 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 375 - 397
Yıl :2019 Cilt : 7 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 399 - 413
Yıl :2019 Cilt : 7 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 415 - 431

Yıl:
Cilt: 1 & Sayı: 1
Cilt: 1 & Sayı: 2