Merhaba Misafir

International Journal of Human Sciences

Eğitim Programları ve Öğretim; Program Değerlendirme; Tasarım ve Öğretme ve Öğrenme Uygulaması; Tasarım ve Müfredat uygulanması; Öğretmen Eğitimi Yüksek Öğrenim; Psikolojik, Sosyal, Kültürel, Tarihi, Eğitim Felsefi, Ahlaki Temelleri; Eğitim Politikaları; Eğitimde Akreditasyon; Eğitimde Yeni Yaklaşımlar; Öğretim Teknolojileri ve Uygulamaları; Eğitici tasarım; Kitle Eğitimi; Hayatboyu Öğrenme; Okul öncesi eğitim; İlköğretim; Orta öğretim; Açık ve Uzaktan Eğitim; Özel Eğitim; Mesleki Eğitim; Karşılaştırmalı Eğitim; Alan Eğitimi (Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Matematik, Sanat, Müzik, vs.); Demokrasi Eğitimi; Eğitim ve Kültür; Eğitim Planlaması; Eğitim Teknolojisi; Çevresel eğitim; Fen Eğitimi; Yabancı Dil Eğitimi; Dil Eğitimi; Sağlık eğitimi; Eğitim Tarihi; Tarih Eğitimi; Eğitimde İnsan Kaynakları; İnsan Hakları Eğitimi; Psikoloji Öğrenme; Eğitimsel psikoloji; Multi-Kültürel Eğitim; Ebeveynler katılımı; Mesleki Gelişim Eğitimi
Yıl :2018 Cilt : 15 Sayı: 1 Sayfa Aralığı : 1 - 7
Yıl :2018 Cilt : 15 Sayı: 1 Sayfa Aralığı : 24 - 34
Yıl :2018 Cilt : 15 Sayı: 1 Sayfa Aralığı : 51 - 61
Yıl :2018 Cilt : 15 Sayı: 1 Sayfa Aralığı : 35 - 50
Yıl :2018 Cilt : 15 Sayı: 1 Sayfa Aralığı : 8 - 23

Yıl:
Cilt: 1 & Sayı: 2