Merhaba Misafir

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi (Ankara Ecz. Fak. Derg.) Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinin resmi bilimsel bir dergisidir. 1971 ve 2010 yılları arasında basılı olarak yayımlanmıştır. Bu dergi açık erişim, hakemli bir dergi olup Türkçe veya İngilizce olarak farmasötik bilimler alanındaki önemli gelişmeleri içeren orijinal araştırmalar, derlemeler ve kısa bildiriler için uluslararası bir yayın ortamıdır. Yayımlanan yazıların sorumluluğu yazar(lar)ına aittir. Dergiye gönderilen makalelerin daha önce tamamen veya kısmen başka bir yerde yayınlanmamış veya yayını için başka bir yere başvuruda bulunulmamış olması gereklidir. Makaleler derginin yazım kurallarına uymalıdır.
Yıl :2020 Cilt : 43 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 164 - 172
Yıl :2020 Cilt : 43 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 173 - 196
Yıl :2020 Cilt : 43 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 197 - 208
Yıl :2020 Cilt : 43 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 209 - 219
Yıl :2020 Cilt : 43 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 117 - 134
Yıl :2020 Cilt : 43 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 135 - 146
Yıl :2020 Cilt : 43 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 147 - 153
Yıl :2020 Cilt : 43 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 154 - 163