Merhaba Misafir

Uluslararası Hakemli Tasarım ve Mimarlık Dergisi

Uluslararası Hakemli Tasarım ve Mimarlık Dergisi; 2014 yılı itibariyle yayın hayatına girmiştir. Dergimizde literatüre kaynak sağlayacak nitelik ve değerde olan yayınlara yer verilmektedir. Dergimiz uluslararası hakemli bir dergi olup, yılda ÜÇ sayı çıkarmaktadır. Dergimizin sayıları NİSAN, AĞUSTOS ve ARALIK aylarında sistem üzerinden yayınlanmaktadır. Dergimiz gerek basılı, gerekse de internet üzerinden ulaşılabilen bir dergidir. Dergimizde Görsel Sanatlar, Tasarım, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, İç Mimarlık alanlarından bilimsel özgün ve nitelikli olarak değerlendirilebilecek her türlü yayına yer verilebilmektedir. Dergimizin baş editörü Dr. Pelin AVŞAR olup, dergi yönetim kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda faaliyetlerini gerçekleştirilmektedir. Yönetim kurulu başkanı derginin o anki yönetim kurulundaki en üst unvana sahip hocamız olup yönetim kurulunun %51’ inin aldığı kararlar uygulanmaktadır. Gönderilen her yayın kendi alanında uzman iki hakemin onayından geçmeli ve hakemler tarafından yayınlanabilir görüşüne sahip olmalıdır. Aynı sayı içerisinde yazarın bir yayınına yer verilir. Birden fazla hakem ve yönetim kurulu onayından geçen çalışmalar sıraya alınarak ilerleyen sayılarda yayınlanır. Hiçbir yazar hakem ve yönetim kurulu üyeleri üzerinde etkili değildir. Dergimizde yayınlanmak üzere sisteme yüklenen çalışmalar için yayın telif hakkı sözleşmesi istenmez. Sisteme yüklenen çalışmalar dergiye devredilmiş olarak kabul edilir. Yazar ya da yazarlar bu durumu kabul etmiş ve derginin yayın kabul şartlarına uygun hareket etmeyi teyit ederek bu sisteme dahil olmuştur.
Yıl :2018 Cilt : 5 Sayı: 15 Sayfa Aralığı : 1 - 44
Yıl :2018 Cilt : 5 Sayı: 15 Sayfa Aralığı : 60 - 84
Yıl :2018 Cilt : 5 Sayı: 15 Sayfa Aralığı : 107 - 134
Yıl :2018 Cilt : 5 Sayı: 15 Sayfa Aralığı : 135 - 159
Yıl :2018 Cilt : 5 Sayı: 15 Sayfa Aralığı : 160 - 177
Yıl :2018 Cilt : 5 Sayı: 15 Sayfa Aralığı : 178 - 208
Yıl :2018 Cilt : 5 Sayı: 15 Sayfa Aralığı : 209 - 232
Yıl :2018 Cilt : 5 Sayı: 15 Sayfa Aralığı : 85 - 106
Yıl :2018 Cilt : 5 Sayı: 15 Sayfa Aralığı : 45 - 59