Merhaba Misafir

Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi

Osmanlı’dan günümüze uzanan süreçte, Türkiye Cumhuriyeti tarihini çağdaş dünya tarihinin bir parçası olarak ele alıp, disiplinler arası yaklaşım ve bilimsel yöntemlerle incelemek. Türk modernleşmesinin geçmişini ve problemlerini, Atatürk İlkeleri ve İnkılâplarını orijinal kaynaklara dayalı olarak, farklı ülkelerin tarihsel kaynaklarını da kullanarak karşılaştırmalı bir perspektifle incelemek; Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde bir uygarlık projesi olarak planlanan ve Türk modernleşme tarihinde önemli bir değişimi simgeleyen Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerini topluma ileterek tarih bilinci kazandırmak ve günümüz Türkiye’sinin toplumsal, kültürel sorunlarını çözmeye yönelik tarihsel bilgi üretmek;Türk modernleşme tarihini bütün yönleriyle ve eleştirel bakış açısıyla değerlendirebilme yeteneği kazanmış akademisyen ve araştırmacılar yetiştirmektir.
Yıl :2018 Cilt : 18 Sayı: 36 Sayfa Aralığı : 5 - 28
Yıl :2018 Cilt : 18 Sayı: 36 Sayfa Aralığı : 29 - 54
Yıl :2018 Cilt : 18 Sayı: 36 Sayfa Aralığı : 55 - 87
Yıl :2018 Cilt : 18 Sayı: 36 Sayfa Aralığı : 107 - 137
Yıl :2018 Cilt : 18 Sayı: 36 Sayfa Aralığı : 89 - 105
Yıl :2018 Cilt : 18 Sayı: 36 Sayfa Aralığı : 139 - 162
Yıl :2018 Cilt : 18 Sayı: 36 Sayfa Aralığı : 163 - 192
Yıl :2018 Cilt : 18 Sayı: 36 Sayfa Aralığı : 193 - 217
Yıl :2018 Cilt : 18 Sayı: 36 Sayfa Aralığı : 219 - 237
Yıl :2018 Cilt : 18 Sayı: 36 Sayfa Aralığı : 239 - 264
Yıl :2018 Cilt : 18 Sayı: 36 Sayfa Aralığı : 265 - 293
Yıl :2018 Cilt : 18 Sayı: 36 Sayfa Aralığı : 295 - 322
Yıl :2018 Cilt : 18 Sayı: 36 Sayfa Aralığı : 323 - 347
Yıl :2018 Cilt : 18 Sayı: 36 Sayfa Aralığı : 349 - 359
Yıl :2018 Cilt : 18 Sayı: 36 Sayfa Aralığı : 361 - 411
Yıl :2018 Cilt : 18 Sayı: 36 Sayfa Aralığı : 413 - 430
Yıl :2018 Cilt : 18 Sayı: 36 Sayfa Aralığı : 431 - 433
Yıl :2018 Cilt : 18 Sayı: 36 Sayfa Aralığı : 435 - 437

Yıl:
Cilt: 10 & Sayı: 21