Merhaba Misafir

Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi

Osmanlı’dan günümüze uzanan süreçte, Türkiye Cumhuriyeti tarihini çağdaş dünya tarihinin bir parçası olarak ele alıp, disiplinler arası yaklaşım ve bilimsel yöntemlerle incelemek. Türk modernleşmesinin geçmişini ve problemlerini, Atatürk İlkeleri ve İnkılâplarını orijinal kaynaklara dayalı olarak, farklı ülkelerin tarihsel kaynaklarını da kullanarak karşılaştırmalı bir perspektifle incelemek; Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde bir uygarlık projesi olarak planlanan ve Türk modernleşme tarihinde önemli bir değişimi simgeleyen Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerini topluma ileterek tarih bilinci kazandırmak ve günümüz Türkiye’sinin toplumsal, kültürel sorunlarını çözmeye yönelik tarihsel bilgi üretmek;Türk modernleşme tarihini bütün yönleriyle ve eleştirel bakış açısıyla değerlendirebilme yeteneği kazanmış akademisyen ve araştırmacılar yetiştirmektir.
Yıl :2018 Cilt : 18 Sayı: 36 Sayfa Aralığı : 1 - 1
Yıl :2018 Cilt : 18 Sayı: 36 Sayfa Aralığı : 5 - 71
Yıl :2018 Cilt : 18 Sayı: 36 Sayfa Aralığı : 73 - 102
Yıl :2018 Cilt : 18 Sayı: 36 Sayfa Aralığı : 103 - 126
Yıl :2018 Cilt : 18 Sayı: 36 Sayfa Aralığı : 127 - 155
Yıl :2018 Cilt : 18 Sayı: 36 Sayfa Aralığı : 157 - 185
Yıl :2018 Cilt : 18 Sayı: 36 Sayfa Aralığı : 187 - 219
Yıl :2018 Cilt : 18 Sayı: 36 Sayfa Aralığı : 221 - 256
Yıl :2018 Cilt : 18 Sayı: 36 Sayfa Aralığı : 257 - 295
Yıl :2018 Cilt : 18 Sayı: 36 Sayfa Aralığı : 297 - 314
Yıl :2018 Cilt : 18 Sayı: 36 Sayfa Aralığı : 315 - 341
Yıl :2018 Cilt : 18 Sayı: 36 Sayfa Aralığı : 341 - 373
Yıl :2018 Cilt : 18 Sayı: 36 Sayfa Aralığı : 375 - 381

Yıl:
Cilt: 10 & Sayı: 21