Merhaba Misafir

Kentsel dönüşümde bir estetik unsur olarak seramik sokak tabelalarının görsel ve tipografik yönden irdelenmesi ve Kütahya örneği

PDF

Bir toplumun gelenek ve görenekleri o toplumun kültürel kimliğini oluşturan faktörler arasında yer alır ve toplumu diğer toplumlardan farklı kılar. Var olan bu ayrıcalıklı kültürel farklılıklar, Türkiye’deki iller arasında değerlendirildiğinde de her ilin kendine özgü kentsel mimari dokusu ve kimliği olduğu dikkat çeker. İlk yerleşim tarihi paleolitik çağa kadar uzanan Kütahya şehrinin kentsel dönüşüm ve var olan eski kentsel yerleşim birimleri irdelendiğinde sokak tabelalarının metal bünyeden oluştuğu görsel ve estetikten yoksun belli bir standardisyonu olmayan bir oluşum içinde olduğu görülecektir. Bu araştırma, literatür taraması ve uygulamaya dayalı olarak, İspanya’nın bazı şehirleri ile Türkiye’de; Eskişehir ve Kütahya gibi şehirlerde bulunan sokak tabelaları tipografik görünümleri yönünden ele alınmış ve Kütahya’da uygulama örnekleri hazırlanmıştır. Bununla ilgili olarak Kütahya belediyesi yetkilileriyle görüşmeler yapılmış, sokak isimlerinin Kütahya için görsel yönden değişikliği ile kültürel açıdan ne gibi katkılar sağlayacağı hakkında bilgiler paylaşılmıştır. Bu çalışma doğrultusunda yurtdışı (İspanya örneği) ve yurtiçi (Kütahya, Eskişehir) sokak tabelaları örnekleri araştırılmış ve bu tabelaların yazıları tipografik yönden incelenmiş olup araştırmadan elde edilen sonuçlara dayalı olarak, Kütahya için yeni örnekler geliştirilmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : 9. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu
  • Yıl :2015
  • ISBN : 9786056517495
  • Sayfa Aralığı : 221-229
  • IO Kayıt No : 940
  • Yayıncı : Eskişehir Tepebaşı Belediyesi