Merhaba Misafir

Sofra eşyasının dönüştürülmesi ile yeni tasarımlar

PDF

Sanat alanında; buluntu nesnelerin kullanılması, çağdaş sanata yeni bir boyut kazandırmıştır. Çünkü çağımızda kullanıma yönelik üretilen bu nesneler, alışık olduğumuz işlevlerinden soyutlanarak yeniden karşımıza konmuştur. Avangart sanat akımlarının şaşırtma, şok etme gibi etkileri kullanılarak izleyici ve gündelik nesneler arasında bir ilişki kurulmuştur. Sanat alanında kullanılan seramik/porselen buluntu ve atık nesnelere yeni bir işlev yüklenmesi gibi bir kaygı yoktur. Tasarım alanında ise; ‘yeniden biçimlendirme’ yaklaşımı gözlenmektedir. Doğada hiç bir şey yoktan var, vardan yok olmadığına, birbiri içerisinde bir döngü olduğuna göre, yeni bir tasarım yaparken de benzer bir yol izlenmektedir. Var olan biçimler üzerinden yeni biçimler elde edilmesi yoluna gidilir. Bu çalışmada; gündelik hayatın vazgeçilmez nesneleri olan sofra eşyasına ait elemanların günümüzdeki tüketim alışkanlıklarına karşın tasarımcıların yorumlarıyla nasıl yeniden şekillendiğine yer verilmektedir. Böylece, kırılganlığı ile bilinen bu nesnelerin tasarım alanında yeniden değerlendirilme olasılıklarının da ortaya konması amaçlanmaktadır.

Yayınlandığı Kaynak : 9. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu
  • Yıl :2015
  • ISBN : 9786056517495
  • Sayfa Aralığı : 185-202
  • IO Kayıt No : 937
  • Yayıncı : Eskişehir Tepebaşı Belediyesi