Merhaba Misafir

Antik Çağdan günümüze kiremit

PDF

Mimari yapılarda çatı kaplama elemanı olarak pişmiş topraktan yapılmış lehva olarak tanımlanan kiremit, Antik çağdan günümüze sık kullanılan bir malzemedir. Kiremitlerin önemli özelliklerinden biri , hammaddesi olan kilin ısıyı uzun süre bünyesinde depolamasıdır bundan dolayı, kiremit çatıyı soğuk havadan koruma işlevi kazanmıştır. Bilinen en erken kiremit kullanımı Korintlere aittir. Korintler , günümüzde kullanım alanı azalan alaturka kiremite benzeyen, ondan daha büyük boyutlu kiremit üretip kullanmışlardır. Yunanlılar Korintlerden, Romalılar da Yunanlılardan kiremit üretimi ve kullanımını devralmıştır. Romalıların kiremit üretim kalitesi kendinden önceki uygarlıklara nazaran oldukça yüksek olmuş, ürettikleri kiremitler alaturka kiremitlerin kalitesine yükselmiştir. Romalılar kalınlıktan dolayı oluşan pişirme probleminin çözümü için araştırmalar yapmış ve bu araştırmalar sonucunda kiremidin kalitesinde yükselme olmuştur. Romalıların bu faaliyetleri, Avrupa’da ilgi uyandırmış ve Avrupa ülkelerinde de kiremit üretimi ve kullanımı yaygınlaşmıştır. Kiremitin Anadolu’da üretim ve kullanımı Yunanlılar tarafından olmuş ve onlardan da Bizans İmparatorluğuna geçmiştir. Bizanslılardan kiremit üretimi ve kullanımını Selçuklular onlardan da Osmanlılar devralmıştır ve kiremit üretimi teknolojinin gelişmesiyle birlikte değişik biçimler ile günümüze kadar gelmiştir. Günümüzde de kiremit çatı kaplamasında kullanılan temel malzemedir. Bu bildiride Antik çağdan günümüze değin kiremit üretimi ve kullanımı değerlendirilmeye çalışılmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : 9. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu
  • Yıl :2015
  • ISBN : 9786056517495
  • Sayfa Aralığı : 103-113
  • IO Kayıt No : 931
  • Yayıncı : Eskişehir Tepebaşı Belediyesi