Merhaba Misafir

Asidik pomzanın tuğla bünyede etkileri

PDF

Pomza; gözenekli camsı volkanik malzemedir. Gözenekli olması ve amorf faz içermesi nedeniyle tuğlada hem yalıtım özelliğinde hem de düşük sıcaklıklarda pişirimde avantaj sağlamaktadır. Bu çalışmada Isparta bölgesi pomzası tuğla reçetesine farklı oranlarda ilave edilmiştir. Hazırlanan reçeteler 1000 ºC’de pişirilmiştir. Pişen örneklerin fiziko-mekaniksel özellikleri belirlenmiştir. Pomzanın %20 katkı oranına kadar ilavesiyle örneklerin mukavemet, açık ve kapalı porozite, su emme değerinin yükseldiği belirlenmiştir. % 20’den sonraki ilavelerle pişirme sıcaklığının azaldığı, ergimenin arttığı, camsı fazın artışıyla genleşme oluştuğu ve mukavemetin azaldığı tespit edilmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : 9. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu
  • Yıl :2015
  • ISBN : 9786056517495
  • Sayfa Aralığı : 95-102
  • IO Kayıt No : 930
  • Yayıncı : Eskişehir Tepebaşı Belediyesi