Merhaba Misafir

Medeniyetler arasındaki etkileşim köprüsü: Seramik (arkeometrik yaklaşım)

PDF

Teknolojideki ivmeli gelişmenin toplumların kültürel değerlerini ve geleneklerini yok edip etmediği tartışılırken, diğer taraftan insanlar geçmiş ile gelecek arasında bir iletişim köprüsü kurabilmek için sahip oldukları tarih ve eski kültürleri hakkında yeni bilgiler bulmaya çalışmaktadır. Günümüzde toplumlar artık tarihi olaylara (göç, savaş, istila vb.) ve eski malzemelere (seramik, metal, ahşap, cam vb.) daha özel bir ilgi duymaya başlamıştır. Bu tip tarihi olayların ve arkeolojik buluntuların, insanoğlunun geçmişini görmesi ve kültürel kökenlerini bulması için bir ayna görevi göreceği oldukça açıktır. Böylelikle insanlar medeniyetler arasındaki kültürel ve sosyal etkileşimleri bir araya getirebilecektir. Bu amaçla kullanılan yaygın yöntemlerden biri de arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan antik malzemelerin fiziksel, kimyasal, mineralojik, spektroskopik, ısıl ve mikroskobik karakterizasyonlarını içeren arkeometrik çalışmalardır. Seramikler (özellikle antik çağlar için) tarihi ve kültürel bilgiye ulaşmakta en çok tercih edilen malzemelerden biridir, dolayısıyla toplumlar arasındaki iletişim ve etkileşim köprüsünü oluşturan temel malzemelerden biri olarak kabul edilmektedirler. Bu çalışmada, medeniyetler ve kültürler arası etkileşimlerin aydınlatılmasında arkeolojik seramik malzemelerin önemi arkeometrik kapsamda ele alınmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : 9. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu
  • Yıl :2015
  • ISBN : 9786056517495
  • Sayfa Aralığı : 69-78
  • IO Kayıt No : 927
  • Yayıncı : Eskişehir Tepebaşı Belediyesi