Merhaba Misafir

İran İsfahan Cuma Camii’de Büyük Selçuklu Döneminde yapılan çinilerin özellikleri

PDF

Cuma Camii İsfahan’ın en önemli camisidir. Ayrıca İran ve İslam sanatı ve mimarisini anlamak için iyi bir örnektir. İran sanat ve mimarlığının her gelişim safhasını bu karmaşık yapı içinde görebiliriz. Büyük Selçuklu Dönemi’nde İran İslam mimarisinde büyük bir gelişme sağlanmıştır. Cuma Camii genel plan tipi itibariyle avlulu, dört eyvanlı, mihrap önü kubbeli düzenlemeden gelişen, değişik dönemlere ait kapalı mekânlardan oluşan bir yapılar topluluğudur. Yapı kompleksinde cami, mescitler, medrese, türbe ve abdest mekânları bulunmakta olup, Onbirinci ve onikinci yüzyıllarda, Büyük Selçuklu Dönemi’nde Camii’nin içinde ve dışında birçok değişiklik yapılmıştır. Yapının çini süslemelerinin, Büyük Selçuklu ve dünya sanatında ayrı bir yeri bulunmaktadır. XI. ve XII. yüzyıl çiniciliğinin en güzel örnekleri olan bu çiniler, sır altı ve kesme mozaik tekniğinde olup, İsfahan’daki atölyelerde üretilmiştir. Büyük Selçuklu Dönemi’nde, Cuma Camii’nde kullanılan seramiklerde değişik kompozisyonların ve motiflerin ortaya çıktığı ve bu kompozisyon ve motiflerin daha sonraki zamanlarda, Anadolu Selçukluları, Osmanlılar gibi komşu uygarlıkları da etkilediği görülmüştür. Bu da Anadolu’daki uygarlıkların farklı dönemlerde İran’ın çeşitli bölgeleriyle nasıl bir etkileşim içine girdiğini bize daha net bir şekilde gösterebilir.

Yayınlandığı Kaynak : 9. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu
  • Yıl :2015
  • ISBN : 9786056517495
  • Sayfa Aralığı : 23-43
  • IO Kayıt No : 924
  • Yayıncı : Eskişehir Tepebaşı Belediyesi