Merhaba Misafir

Laodikeia antik kentinden haç baskılı tabaklar

PDF

Phrygia Bölgesi içinde yer alan Laodikeia antik kentinde, 2002 yılı kazı çalışmalarında bir grup baskı haç bezemeli tabaklar bulunmuştur1. Tabaklar, sığ ve yayvan gövdeli, deve tüyü renkli hamurlu ve ince cidarlıdır. Yüksek ağız kenarları kasnak şeklindedir ve yayvan halka kaideye sahiptirler. Eserler mat kırmızı, kırmızı-kahverengi astarlanmış olup, ağız kenarları, iç ve dış kısımları ruletler, konsantrik daireler ve içi nokta süslü haç motifleriyle dekore edilmiştir. Geç Roma Dönemi’nde Afrika ve Akdeniz havzasında ortaya çıkan ve Roma Dönemi kırmızı astarlı siğil lata kaplarının imitasyonu olan bu ürünler, aynı zamanda metal kapların etkisini de bariz bir şekilde yansıtırlar. Haç baskılı Laodikeia tabakları, Geç Roma C/Phokaia kapları sınıfı içinde yerel üretimlerdir. Kapların form ve tipolojik özellikleri, M.S. ö.yy.’ın ilk yarısında yapılmış olduklarını gösterir. Aynı alan içinde ele geçen sikkeler de bu tarihlemeyi desteklemektedir. Kazı alanında bulunan seramik çöplükleri ve deve tüyü renkli kil döküntüleri, bu alanda Geç Antik Dönem’de seramik fırınlarının varlığını göstermektedir.

Yayınlandığı Kaynak : 3. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu
  • Yıl :2003
  • ISBN : 9759334941
  • Sayfa Aralığı : 411-422
  • IO Kayıt No : 254
  • Yayıncı : Eskişehir Tepebaşı Belediyesi