Merhaba Misafir

Geç Roma İmparatorluk çağında üretilmiş Grekçe damgalı pişmiş toprak mortariumlar

PDF

Grekçe yazıtlı damgalar içeren ve Geç Roma dönemine ait pişmiş toprak mortariumlar, Doğu Akdeniz’in liman kentlerinde ele geçmekte olan bir gruptur. Bu dönemin üretim ve dağıtım şebekesinin takip edilebilmesi için önemli arkeolojik bulgular oldukları kadar, az tanınan seramik üreticisi/atölyesi isimlerini verdikleri için önemli epigrafik belgelerdir. Bu bildiride Likya’daki Arykanda kazılarından ele geçen, daha önce yayınlanmamış iki örnek tanıtılacak ve bu kap türü, tarihlenme ve dağılım açılarından ele alınacaktır.

Yayınlandığı Kaynak : 3. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu
  • Yıl :2003
  • ISBN : 9759334941
  • Sayfa Aralığı : 395-403
  • IO Kayıt No : 252
  • Yayıncı : Eskişehir Tepebaşı Belediyesi