Merhaba Misafir

“SiO2” özellikli hammaddelerin farklı ısıl işlemler karşısındaki davranışları ve özelliklerinin araştırılması

PDF

“SİCE” Özellikli Hammaddelerin Farklı Isıl İşlemler Karşısındaki Davranışları ve Özelliklerinin Araştırılması konulu bu bildiride; Konya yöresinden elde edilen ve günümüze kadar yararlanılamayan hammadde kaynaklarını, yapı sektöründe, en az enerji ile üretebilecek yeni, çağdaş ve yüksek nitelikli bir malzemenin geliştirilmesine yönelik bir araştırma amaçlanmıştır. Bu malzeme, halen büyük miktarlarda kullanılan ve üretimi için fazla miktarda enerji harcanan çimento, tuğla ve hava boşluklu gaz beton gibi malzemelere alternatif olabilecektir. Ayrıca “SİCE” özellikli bu hammaddelerin öğütülerek, restorasyonlarda kullanılan Horasan harçlarına katılmak üzere torbalanması, hizmete sunulması halinde tarihi ve kültürel miraslarımızın korunmasında ekonomik bir madde olma özelliği de sağlayacaktır. Elde edilen “SİCE” özellikli hammaddeler Ca(OH)2 ile belirli oranlarda karıştırılarak 55, 70, 80, 90 °C etüvde (7 gün), 120 °C otoklavda (5-10 saat) pişirilmesiyle yüksek mukavemet niteliklerine sahip çağdaş bir malzemenin üretimi gerçekleştirilmiş ve sonuçlar kıyaslamak olarak açıklanarak önerilerde bulunulmuştur.

Yayınlandığı Kaynak : 3. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu
  • Yıl :2003
  • ISBN : 9759334941
  • Sayfa Aralığı : 367-373
  • IO Kayıt No : 248
  • Yayıncı : Eskişehir Tepebaşı Belediyesi